عنوان فارسی پایان نامه: بررسی نقش بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده

سال انتشار: 2010

رشته: مدیریت بازاریابی

پرسشنامه: دارد (ترجمه شده)

مدل: دارد

مقطع: کارشناسی ارشد

تعداد صفحات مقاله انگلیسی: 93 صفحه

نوع فایل: word


 

چکیده پایان نامه

قسمتی از پایان نامه بررسی نقش بسته بندی بر رفتار خرید مصرف کننده

هدف این پایان نامه این است که ببه بررسی نقش بسته بندی در رفتار خرید مصرف کننده بپردازیم. هدف اصلی در پشت قضیه این است که چگونه به موفقیت در بسته بندی دست پیدا کنیم تا رضایت و وفاداری مصرف کننده را جذب نماییم. بر اساس این در این پژوهش سعی می کنیم رابطه مثبت بین متغیر مستقل و متغیر وابسته را پیدا کنم.

برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است، همچنین برای تجزیه و تحلیل پروژه از SPSS 16 را استفاده نموده ایم. نمونه ای از 145 مصرف کننده برای تست متغیر انتخاب شده است. که نقش بسته بندی مهم ترین عامل است. عناصر بسته بنـدی مانند رنگ بسته بنـدی و تصویر پس زمینه، مواد بسته بندی، سبک قلم، طرح بسته بنـدی، اطلاعات چاپی و نوآوری به عنوان عوامل دیگر می باشد.

با توجه به افزایش خدمات و تغییر شیوه زندگی مصرف کنندگان، علاقه به بسته بندی به عنوان یک ابزار ارتقاء فروش و تحریک کننده رفتار خرید مداوم، به طور فزاینده رشد کرده است. بنابراین بسته بنـدی نقش مهمی در ارتباطات بازاریابی، به ویژه در فروش دارد، و می تواند به عنوان یکی از مهم ترین عوامل موثر بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده محسوب شود.

تجزیه و تحلیل ادبیات در مورد سوال مورد بررسی نشان داده است که هیچ توافق در مورد طبقه بندی عناصر بسته بنـدی و همچنین روش های پژوهش در مورد تاثیر بسته بندی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده وجود ندارد. با استفاده از این مقاله، ما می خواهیم عناصر بسته را تأثیر نهایی بر انتخاب مصرف کننده نشان دهیم. با توجه به این که بسته بنـدی را می توان به عنوان مجموعه ای از عناصر مختلف در ارتباط با پیام های مختلف به مصرف کننده برخورد کرد، مدل تحقیق توسعه یافته و مورد آزمون قرار گرفت تا اثرات عناصر بسته بنـدی بصری و کلامی بر تصمیم گیری خرید مصرف کننده را آشکار سازد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png