عنوان پروژه: نقد پایان نامه  ارتباط شفافیت اطلاعات مالی با ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

فرمت: powerpint

حجم فایل: 836 KB

 

نقد پایان نامه

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروژه فوق شامل فایل نقد پایان نامه به همراه پایان نامه کامل جهت کار کلاسی می باشد.

بخش از نقد پایان نامه

  • مقدمه: در این پایان نامه درفصل اول مقدمه به صورت خلاصه ودرحد یک صفحه آورده شده است که درآن توضیحاتی راجب بازاربورس اوراق بهاداروشفافیت اطلاعات مالی واهمیت ان وهمچنین تاثیرآن ها برقیمت گذاری اوراق بهادار داده شده است،وخلاصه ای از قسمت هایی که دراین فصل آورده شده را بیان کرده است ،که با مطالعه آن خواننده تقریبا ازگزارش تحقیق اطلاع پیدا می کند.
  • بیان مسئله: دراین پایان نامه درقسمت بیان مسئله متغییرهای اصلی که شفافیت اطلاعات مالی وریسک سقوط قیمت سهام است وروابط آنها تشریح شده است.

همچنین تاثیری که اطلاعات شفاف وغیرشفاف برتصمیم گیری سرمایه گذاران وبه دنبال ان برقیمت سهام میگذارد نیز اورده شده است. در ادامه نیزراجب افشای داوطلبانه وتاثیری که درنهایت برافزایش تقاضا قیمت سهام دارد توضیحاتی داده شده است. درپایان این قسمت هم دو سوال مطرح شده وگفته شده است که این تحقیق درپی یافتن این سوالات است:

  1. آیا بین شفافیت اطلاعات وریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد؟
  2. آیا حاکمیت شرکتی می تواند رابطه بین شفافیت اطلاعات و ریسک سقوط قیمت سهام را تعدیل کند؟

[/stextbox]

بیزینس پلن پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی: 09120323225