پاورپوینت فارسی مدیریت دانش

http://modir3-3.ir/images/ppt123.pngعنوان فارسی: مدیریت دانش

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد اسلاید: ۴۱ اسلاید

فرمت: powerpoint

 حجم فایل: ۷۸ KB

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پاورپوینت” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پاورپوینت فارسی مدیریت دانش

 • مدیریت دانش
 • مفاهیم اساسی مدیریت دانش
 • مصوبات مدیریت دانش
 • مدل های دانش
 • رویکرد مدیریت دانش
 • تعریف مدیریت دانش
 • ضرورت و اهمیت مدیریت دانش
 • تاریخچه مدیریت دانش
 • تئوری مدیریت دانش
 • تئوری مدیریت دانش تیمی
 • تئوری مدیریت دانش جامعه نگر
 • مدیریت دانش در عمل
 • مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان
 • مدیریت اطلاعات به منزله قابلیت اصلی سازمان
 • سیستم مدیریت دانش
 • فرآیند مدیریت دانش
 • استراتژی های مدیریت دانش
 • اصول مدیریت دانش
 • زیر ساخت های مدیریت دانش
 • عوامل موفقیت مدیریت دانش
 • موانع اجرای مدیریت دانش
 • نتایج مدیریت دانش در سازمان ها
 • ارتباط MIS با مدیریت دانش
 • گستره نقش های مدیریت دانش
مفاهیم اساسی مدیریت دانش

پاورپوینت فارسی مدیریت دانش: به منظور درک و تعریف دانش، از جریان دانش می توان کمک گرفت. جریان دانش مجموعه فرایندها، رویدادها و فعالیتهایی است که از طریق آن اطلاعات، دانش و فرا دانش  یا خرد از یک وضعیت به وضعیت دیگر تبدیل می شود. بدین ترتیب هرگونه بحث در زمینه دانش باید از داده ها آغاز شود.

داده: حقایقی هستند که یک پدیده را تشریح و توصیف می کنند و ویژگی یا ویژگی هایی از پدیده را انتقال می دهند.

اطلاعات: داده هایی هستند که در بستر خاص دارای مفهوم ومعنا می شوند و مفهومی را انتقال می دهند که در شرایط خاص برای فرد دارای ارزش است.

دانش: تعاریف متعدی از دانش توسط صاحب نظران ارائه شده است، بعضی بر ماهیت ذهنی دانش تاکید دارند، بعضی نیز بر عینیت آن تاکید می کنند. در واقع مشکل تعریف دانش از اینجاست که دانش در ذهن دانایان خلق می شود اما کاربرد آن توسط افرادی است که آن را کسب می کنند، نگهداری می نمایند و گزارش می دهند، براین اساس می توان بیان کرد دانش مفهومی است پیچیده، سیال و انعطاف پذیر که توانایی منحصر به فرد بشری را نشان می دهد و نتیجه درک جامع و تحلیل اطلاعات است. ویژگی مهم دانش که آن را در مقابل اطلاعات قرار می دهد عدم ثبات آن است.

خرد: درپرده ابهام قرار دارد؛ زمانی بوجود می آید که شخص اصول اساسی پاسخگویی و الگوهایی که ماهیت دانش را ترسیم می کنند درک کند.

[/stextbox]

 

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

301 بازدید