http://modir3-3.ir/images/CRM-CustomerRelationshipManagement-modir123.png

برای مشاهده هر قسمت تنها کافیست بر روی علامت + کلید نمایید تا قسمت مورد نظر باز گردد.

موضوعات پایان نامه کار شده مدیریت ارتباط با مشتری

 • بررسی رابطه بین ابعاد ساختار سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتریان(CRM) در اداره مرکزی بانک کشاورزی
 • بررسی تاثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و هوش کسب و کار بر موفقیت فروشگاه‌های عرضه محصولات چرم شهر تهران
 • بررسی ارتباط بین ابعاد نظام مدیریت ارتباط با مشتری و قابلیتهای نوآوری (مورد مطالعه:شرکت ایران خودرو)
 • ارزیابی میزان تأثیر فاکتور مدیریت دانش در پیاده سازی و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های بیمه (موردکاوی بیمه البرز
 • سنجش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سرمایه از نظر مشتریان
 • ارتباط مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه مند و عملکرد تجاری (مورد مطالعه: دفاتر بیمه شهر رشت)
 • بررسی عوامل موثر بر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری و تاثیر آن بر رضایتمندی کارکنان شرکت پترو گاز پارسا
 • بررسی تجربی موفقیت سیستم مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از مدل تناسب بین وظیفه و تکنولوژی (بررسی رابطه بین عملکرد کاربران سیستم CRM و مولفه‌های اساسی مدل TTF)
 • ارزیابی عملکرد بانک صادرات استان خراسان جنوبی در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با رویکرد (bsc) فازی
 • رابطه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با رقابت پذیری و بهره وری در باشگاه های ورزشی شهر قزوین
 • بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری و رتبه بندی آنها (مطالعه موردی: شرکت آهنگری نوین)
 • اویرایش شده بررسی وضعیت استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک ملی ایران
 • تعیین اهمیت عوامل مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با تکنیک AHPو امکان سنجی استقرار آن (مطالعه موردی شرکت شیمیایی رازی)
 • تجزیه و تحلیل ارزش درازمدت مشتری (CLV) به منظور بخش‌بندی و مدیریت سودآوری مشتریان مورد مطالعه: بانک ملی ایران
 • اندازه گیری کارائی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از کارت امتیازی متوازن و فرایند تحلیل شبکه ای فازی: مطالعه موردی سازمان مپنا
 • مدیریت ارتباط با مشتری تحت وب با استفاده از تکنیک‌های داده کاوی پیشگویانه جهت بهبود ارتباط مشتری شرکت
 • بررسی عوامل موثر در استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در شرکت های لیزینگ (مطالعه موردی شرکت واسپاری سپهر پارس)
 • اویرایش شده بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد دفاتر پلیس +10
 • اویرایش شده سنجش آمادگی پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری در دانشگاه مهر البرز
 • ارائه چارچوبی برای طراحی نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • مفاهیم بنیادین كسب و كار الكترونیك ؛ ‏‎CRM‎‏ یا مدیریت ارتباط با مشتریان
 • برآورد میزان موفقیت پروژه های CRM در صنعت خودرو سازی
 • ارزیابی عملکرد بانک صادرات استان خراسان جنوبی در فرایند مدیریت ارتباط با مشتری (crm) با رویکرد (bsc) فازی
 • ارائه مدلی برای سنجش آمادگی پیاده سازی crm با رویکرد چند لایگی
 • آشنائی با مدیریت ارتباط با مشتری ‏‎E-CRM‎‏ و ‏‎CRM‎‏
 • بررسی فاکتورهای اساسی موفقیت در سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری در ایران(مورد مطالعه شبکه بانکی کشور)
 • ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در گروه صنعتی ایران خودرو
 • طراحی مدل مناسب برای مدیریت ارتباط الكترونیكی با مشتریان
 • ‎(eCRM)‎‏ با استفاده از تكنولوژی های هوشمندی تجارت
 • تدوین استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری به شکل الکترونیکی برای دستیابی به کلاس جهانی مورد کاوی: شرکت نرم افزاری پژوهش
 • بررسی رابطه بین ارزش بلند مدت مشتری و اجرای بهینه مدیریت ارتباط با مشتری
 • بررسی وضعیت استقرار و اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانك ملی ایران
 • سنجش مدیریت ارتباط با مشتری دربانک صادرات ایران از نظر مشتریان(سرپرستی غرب استان تهران)
 • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت ارتباط با شهروند
 • مدیریت ارتباط مشتریان( CRM ) در پورتال های بانکداری الکترونیکی
 • ایران و پیشنهاد راهکار مناسب جهت بهبود عملکرد
 • تعیین و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانک ملت با رویکرد
 • مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)
 • مقایسه عوامل كلیدی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)در آكادمی ملی المپیك و پارالمپیك از دیدگاه كارشناسان،مدیران و خبرگان
 • ارائه مدلی برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در تجارت بین بنگاهی (B2B)
 • کاوش دانش پنهان مدیریت ارتباط با مشتری: مورد کاوی پایگاه اطلاعاتی شهرداری تهران
 • تبیین نقش ارتباطات و اعتماد در وفاداری مشتری با استفاده از بسط مدل ECSIمورد مطالعه: بانك ملی ایران شعب تهران
 • بررسی جنبه های مختلف CRM در IP Based Contact Center و ارائه راهکارهای بهینه سازی آن
 • پیمایش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی (e-CRM) موردکاوی شرکت چینی بهداشتی گلسار فارس
 • تدوین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)برای بانک صنعت و معدن
 • عوامل مؤثر بر رضایت بیمار(مشتری) با رویكرد CRM در بیمارستان دهخدا قزوین
 • طراحی و برنامه‌ریزی ایجاد یك نیروگاه ( شهید رجایی ) شبكه های Pert و CPM
 • بهبود خواص ائولوژیك قیرهای مورد استفاده در راهسازی از طریق افزودن CRM
 • مدل پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری ‏‎(CRM)‎‏ در سرویسهای برون سپار داخلی
 • اثربخشی كاربست استراتژیهای مشتری مداری در موفقیت و ایجاد مزیت رقابتی شركتهای خدمات مسافرت هوایی و گردشگری (با تاكید بر رویكرد CRM)
 • كاربرد روشهای تفسیری ‏‎CRM‎‏ و ‏‎GRM‎‏ در اكتشاف منابع زیرزمینی آب منطقه كازرون (جنوب غرب ایران)
 • ‎CRM‎‏ و تحول شناختی در عرضه كنندگان
 • پیاده سازی و بكارگیری ‏‎CRM‎‏
 • پنج اصل برای موفقیت ‏‎CRM‎‏
 • درآمدی بر: مقوله مدیریت ارتباط با مشتری ‏‎(CRM)
 • 15 گام به سوی مدیریت بهتر ارتباط با مشتری ‏‎CRM‎‏
 • بررسی عوامل موثر بر عملكرد ‏‎(CRM)‎‏ با توجه به ارزش مورد انتظار مشتریان
 • مدیریت روابط با مشتری ‏‎(CRM)
 • حلقه گمشده ای به نام ‏‎CRM‎‏
 • استفاده از مدیریت روابط مشتریان ‏‎(CRM)‎‏، ‏‎‎‏كلیدی برای موفقیت در پروژه ها
 • نیاز ‏‎CRM‎‏ به راهبردی مناسب برای جمع آوری و نگهداری داده ها
 • بررسی یك نرم افزار ‏‎CRM‎‏
 • استفاده از نرم افزار در ‏‎CRM‎‏ و فروش
 • ‎CRM‎‏ از تبلیغ تا واقعیت
 • بررسی نحوه اجرا و پیاده سازی CRM در شرکت
 • ارائه مدل توفیق پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • ارائه مدلی مفهومی جهت شناسایی عوامل موثر بر پیاده سازی موفق مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • ارائه یك چارچوب امتیازی جهت اندازه گیری آمادگی سازمان و عملكرد سیستم مدیریت ارتباط با مشتری
 • استخراج و بررسی شاخصهای تاثیرگزار بر مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت
 • استفاده از Contact &Call Center جهت تامین و ارزیابی رضایتمندی مشتریان و مدیریت ارتباط آنها با مشتریان
 • بررسی آمادگی شركت برای پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده از تحلیل عاملی و AHP گروهی و منطق فازی
 • بررسی عوامل موفقیت و موانع اجرای سیستم مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • بررسی مقایسه ای مدل های مفهومی طراحی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • بررسی نقش كلیدی مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بانكداری الكترونیكی در جهت حفظ مشتریان
 • بررسی و تعیین رابطه عوامل سازمانی، فرهنگی و تكنولوژیكی با اجرای موفق CRM
 • رابطه فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش و تاثیر هم زمان آنان بر مدیریت ارتباط با مشتری
 • رده بندی فاكتورهای ریسك پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری با تمركز برسازمان هایی كه این استراتژی را برای خود انتخاب نموده اند
 • بررسی تاثیر مدل سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری و هوش کسب و کار بر موفقیت فروشگاه‌های عرضه محصولات چرم شهر تهران
 • شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد اثرگذار مدیریت ارتباط با مشتری جهت اجرای موفقیت آمیز کسب و کار الکترونیک با تحلیل سلسله مراتبی در صنعت خودروسازی مورد مطالعه: شرکت ایران خودرو
 • طراحی مدلCRM و فرآیندهای آن در شرکت سایپا یدک
 • بررسی رابطه بین سرمایه فکری با مدیریت ارتباط با مشتر ( CRM)
 • ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت دانش مشتری CKM با رویکرد یکپارچه ANP-BSC
 • اثرات مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان آژانسهای مسافرتی استان مازندران
 • ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط با مشتری در گروه صنعتی ایران خودرو
 • عوامل اساسی پذیرش نظام مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان (مورد مطالعه بیمارستانهای استان قم)
 • مدیریت پورتفولیوی پروژه آن با تلفیق و درگیرسازی مشتری به عنوان واسطه
 • بررسی تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بررضایت مشتریان ازفروشگاه های اینترنتی
 • مدیریت ارتباط بامشتری (CRM) در تجارت الکترونیک بین بنگاهی (B2B)
 • بررسی اهمیت و تأثیر محاسبه ارزش دوره عمر مشتری CLV ،جهت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری CRM در شرکت بیمه دانا
 • اویرایش شده تبیین استراتژی مشتری برای پیاده سازی CRM در شرکت صبا با رویکرد تحلیل شبکه ارزش
 • تحلیل هرم مشتریان بانک صادرات بر اساس متغیرهای RFM و جمعیت شناختی به منظور بهبود مدیریت ارتباط با مشتری
 • بررسی عوامل سازمانی تأثیرگذار بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با توجه به دانش مشتری
 • قابلیت‌های پویا و تاثیر آن بر مدیریت ارتباط با مشتری و نوآوری در شركت‌های كوچك و متوسط مستقر در پارك‌های علم و فن‌آوری كشور
 • بررسی رابطه بین ارزش بلند مدت مشتری (CLV) و اجرای بهینه مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) از دیدگاه کارشناسان و مدیران (مطالعه موردی: شعب بانک تجارت همدان)
 • اویرایش شده ارائه مدلی برای موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در تجارت بین بنگاهی (B2B)
 • بررسی کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) و تاثیر آن بر زنجیره ارزش سازمان در بانک سامان
 • بررسی تاثیر پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد شرکت آب و فاضلاب شهرها و شهرک های غرب تهران
 • بررسی میزان آمادگی دانشگاه آزاد اسلامی جهت بکارگیری مدیریت ارتباط با مشتری CRM (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحدنیشابور)
 • بررسی تأثیر ویژگی های سازمانی بر فرایند پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری
 • رتبه بندی شرکت های زیر مجموعه گروه همکاران سیستم از نظر میزان آمادگی جهت پذیرش سیستم مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی با روش AHP
 • بررسی تاثیر اجرای فنی و سازمانی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) بر جذب, حفظ و نگهداری مشتریان (مطالعه موردی: پست بانک ایران)
 • سنجش بلوغ شرکت‌های بیمه خصوصی ایران درپیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری با استفاده از مطالعه موردی
 • شناسایی عوامل تاثیر گذار بر روی استقرار موفق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سپه استان خوزستان(شهر اهواز)
 • بررسی میزان تحقق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک سرمایه بر اساس مدل سوئیفت
 • تدوین استراتژیهای مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانک ملت شهر تهران شعب مرکز شهر تهران
 • بررسی روش فناوری اطلاعات جهت بهبود ابزاری برای مدیریت ارتباط با مشتری در نمایندگی ایران خودرو در سال 1393
 • اثرات پیاده‌سازی مدیریت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتریان دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران
 • بررسی تاثیر دانش ضمنی کارکنان بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت بانکداری(مطالعه موردی:بانک تجارت استان گلستان)
 • تعیین و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان بانک ملت با رویکرد مدیریت ارتباط با مشتری CRM
 • مطالعه رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک و تاثیر آن بر توسعه و سود آوری بانکهای شهر کرمانشاه
 • بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری QWLومدیریت ارتباط با مشتری CRMدر شرکتهای بیمه استان البرز
 • اویرایش شده بررسی میزان مدیریت ارتباط با مشتری (مشتری مداری) در اداره مخابرات مرند
 • بررسی رابطه بین بازاریابی ارتباطی و وفاداری مشتری در بانک اقتصاد نوین
 • بررسی و تحلیل وجود رابطه میان مدیریت ارتباط با مشتریان و كیفیت خدمات: مورد مطالعه شرکت‌های لیزینگ
 • بررسی اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر تجارت الکترونیک
 • طراحی الگوی مدیریت دانش برای مدیریت ارتباط با مشتریان در صنعت بیمه
 • بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتریمطالعه موردی: بیمه ملت
 • مدل بلوغ مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان
 • ارائه مدل مفهومی تاثیر سرمایه گذاریهای فناوری اطلاعات بر رضایت مشتری؛ مطالعه موردی: بانک ملت
 • رابطه بین مدیریت دانش و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری CRM در بیمه ایران
 • بررسی تأثیر مدیریت دانش مشتری و بازاریابی الکترونیکی در توسعه سازمانها
 • بررسی مقایسه ای مدل های مفهومی طراحی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
 • ارائه مدل مدیریت دانش مشتری در صنعت خودرو در شرایط تحریم؛ راهکارها و بررسی اثرات
 • اویرایش شده بررسی روش‌های سودبخشی مشتری و بهبود آن با استفاده از داده‌کاوی
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت ارتباط با مشتری در بانک پاسارگاد با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • ارایه یک مدل استراتژیک دانایی محور برای مدیریت ارتباطات مشتری
 • ارائه مدلی برای استفاده از سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری در سازمانهای بازاریاب
 • چالشهای پیاده سازی سیستم مدیریت دانش درشرکت مخابرات درراستای مشتری مداری
 • تحول در مدیریت ارتباط با مشتری از طریق سامانه 122
 • استراتژی نظام مدیریت ارتباط با مشتری بانک ها درخصوص کارتهای اعتباری: رویکرد کارت امتیازی متوازن
 • بررسی رفتار مشتریان در استفاده از ابزارهای بانکداری الکترونیک با رویکرد داده‌کاوی (موردکاوی: یک بانک خصوصی)
 • استخراج دانش مشتری برای بازاریابی مستقیم و مدیریت ارتباط با مشتری
 • تخصیص پویای بودجه‌های بازاریابی با هدف بیشینه‌سازی حقوق صاحبان سهام از ارزش مشتری
 • بررسی تاثیر اعتبار نام تجاری بر وفاداری مشتریان محصولات لبنی شرکت زرین غزال در شهر شیراز
 • بررسی تاثیر شهرت بانک روی رفتار شهروندی مشتری‌(مطالعه موردی مشتریان بانک کشاورزی شهر کرمان)
 • تبیین مدل موفقیت برای استقرار نظام مدیریت رابطه با مشتری
 • تدوین الگوریتم پیاده‌سازی استاندارد مدیریت آزمایشگاهی بر مبنای استاندارد ISO/IEC 17025 و پیاده‌سازی آن در آزمایشگاه‌های منتخب دانشکده مهندسی مواد
 • بررسی تاثیر ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری و شدت تبلیغات و اندازه شرکت در سودآوری در صنایع تولیدی
 • «بررسی نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی»
 • بررسی رابطه استراتژی، ساختار و فرهنگ سازمانی با رویکرد مشتری مداری سازمان تامین اجتماعی استان فارس (مطالعه موردی شیراز)
 • بررسی فاکتورهای اساسی موفقیت در سیستم‌های ارتباط با مشتری در ایران (مورد مطالعه شبکه بانکی کشور)
 • بخش بندی مشتریان بانک و تعیین استراتژی ارتباط با مشتری با استفاده از داده کاوی
 • کارت امتیازدهی متوازن چارچوبی برای ارزیابی نظام مدیریت استراتژیک سازمان، (مطالعه موردی: سازمان فروش و خدمات پس از فروش شرکت ایران خودرو)
 • الگوریتم ترکیبی برای پیش بینی رویگردانی مشتری:مورد کاوی شرکت های اینترنتی
 • ارزیابی نگرش مشتری نسبت به استفاده از مدل سه بعدی در صنعت ساختمان در ایران
 • پیش بینی رویگردانی مشتری در شرکت های سرویس دهنده تلفن همراه
 • نقش تجار بازار تهران در صنایع نساجی (با تاکید بر واحدهای بافندگی)
 • ارزیابی کیفیت خدمات هتل های تهران با استفاده از مدل شکاف های کیفیت خدمات (سروکوال)
 • بررسی رابطه ی بین هوش عاطفی کارکنان و کارآفرینی آن ها در شرکت کارخانجات مخابرات ایران (ITMC)
 • بررسی عوامل موثر بر تمایل کارکنان به پذیرش تکنولوژی CRM موبایل مورد مطالعه: نمایندگی های بیمه ایران در استان گیلان
 • طرح‌ریزی نیازمندی‌های سازمان (MRPII) برای کارخانه تولیدی ابزارمهدی
 • بخش‌بندی مشتریان خودروهای سواری شهر تهران با استفاده از داده کاوی (موردکاوی شرکت ایران خودرو)
 • مدلسازی و بررسی رفتاری اطلاعات ایجاد شده برای مشترکین شرکت توزیع برق شیراز با رویکرد B2C

مجموعه مقالات ترجمه شده مدیریت ارتباط با مشتری
پاورپوینت های رایگان مدیریت ارتباط با مشتری

 

 

مطالب مرتبط