مقاله متنی سفارشی سازی انبوه و مدیریت دانش

سفارشی ­سازی انبوه و مدیریت دانش

مقاله متنی اثرات ارزیابی عملکرد

سفارشی سازی

همکاری ناکافی بین عوامل اصلی حاضر در فرایند سفارشی­ سازی (عمدتاً مشتری، شرکت و تأمین­ کنندگان) و نیز عدم موفقیت در انتقال نیاز مشتری به تیم­ های طراحی و تولید و تبدیل آن نیازها مشکلات اصلی هستند که باعث ایجاد تأخیر در تولید و تحویل محصول می­ شوند (دیتریش، تیم، کرن، ۲۰۰۶). این موضوع باعث افزایش هزینه، افزایش پیچیدگی درونی و کاهش رضایت مشتری می­ شود. بنابراین مدیریت دانش (KM) عامل و ابزار اصلی برای موفقیت یک سیستم MC است (فروتوس، بورنشتاین، ۲۰۰۴). مدیریت دانش را می­ توان به عنوان فرایندی تجاری در نظر گرفت که به شناسایی، جمع­ آوری، خلق، سازماندهی، ذخیره ­سازی و توزیع دانش ارزشمند می ­پردازد تا از آن برای حل مشکلات و دستیابی به اهداف خاص استفاده کند. این سیستم باعث بهبود مدیریت روابط با مشتری، مدیریت زنجیره تأمین، و توسعه محصول می ­شود (فاهی و همکاران، ۲۰۰۱).

شرکت­ ها برای تحقق نوآوری در محصولات، فرایندها، خدمات و سازماندهی به مدیریت دانش نیاز دارند. همچنین مدیریت دانش به کاهش هزینه­ های طراحی، تولید، توزیع و سایر هزینه­ ها منجر می­ شود. در منابع تعاریف متعددی برای مدیریت دانش ارائه شده است. در این تعاریف چهار اصل وجود دارد که در هنگام تأکید بر مدیریت دانش باید در نظر گرفته شوند. این اصول عبارتند از این که دانش مرتبط و قابل کاربرد در محیط ­های جدید باشد. مدیریت دانش یک اقدام یا یک تسهیل­ کننده است و راهکارهای آن به وجود فرهنگ تسهیم دانش وابسته است. در هنگام مدیریت دانش باید به ابعاد مختلفی توجه داشت. اول این که کاربران مختلف در زمان­ های مختلف از دانش استفاده می­ کنند، و با آگاهی از این که تمام کاربران با دیدگاه مشابه در نظر گرفته نمی­ شوند این دانش از یک کاربر به کاربر دیگری منتقل می­ شود.

ترجمه مقاله مدیریت دانش، مدلسازی زنجیره ارزش و شبیه ­سازی به عنوان ابزارهای اصلی سفارشی سازی انبوه

منبع: Modir123.com

 

196 بازدید