مقاله متنی فرهنگ و سلامت سازمانی

فرهنگ و سلامت سازمانی و بهره‌وری نیروی انسانی

مقاله متنی فرهنگ و سلامت سازمانی

بهره وری

امروز بهره وری فراتر از یک معیار و شاخص اقتصادی است و به عنوان یک رویکرد جامع، فرهنگ و نگرش نظام گرا، و یک کلی از همه ی اجزا مطرح است، به طوری که می تواند هر یک از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سازمان و یا افراد را تحت تاثیر متقابل قرار دهد. بهره وری یکی از موضوعهای اساسی است که در سطوح مختلف و در فعالیتهای گوناگون بشری، سابقه ی چند صد ساله دارد و اهمیت آن در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و صنعتی به شدت مورد تاکید قرار گرفته است.

بدون شک در میان سرمایه های موجود، نیروی انسانی جایگاهی رفیع را به خود اختصاص داده است. باید به این نکته توجه کرد که پیشرفت هر ملتی وابسته به کار و تلاش همه ی اقشار جامعه است و بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد این فعالیتها و تلاشها در بخشهای مختلف اجتماعی و اقتصادی است. در مورد بهره وری نیروی انسانی و اهمیت آن در بهره وری سازمانها، عوامل موثر بر بهره وری، موانع بهره وری مقالات و رساله های تحقیقی زیادی نوشته شده است. لذا با توجه به اهمیت بهره وری در زندگی سازمانی و اجتماعی در این مقاله در مورد فرهنگ و سلامت سازمانی و رابطه ی آن با بهره وری نیروی انسانی مطالبی عنوان خواهد شد.

فرهنگ

متخصصان اتفاق نظر دارند که فرهنگ اکتسابی است و به وجوه مشترک انجام کار در یک جامعه‌ی خاص دلالت دارد این وجوه عواملی چون نحوه ی تغذیه ی افراد، پوشش، احترام به یکدیگر و تربیت فرزند را در بر می گیرد. ترکیب این عوامل باعث می شود که فرهنگ کشورها با هم متفاوت باشد. ما با فرهنگ به دنیا نمی آییم، بلکه در اجتماعی به دنیا می آییم که خود فرهنگش را به ما می آموزد. ما فرهنگ را از کسان دیگری که در اطراف یا در محیط زندگی ما هستند، یاد می گیریم. علاوه بر این، فرهنگ از بسیاری لایه های به هم مرتبط تشکیل یافته است که اگر لایه ای تغیریابد، سایر لایه ها نیز متاثر می شوند. به عنوان مثال، کسی که در فرهنگ اسلامی به دنیا می آید، یکی از انتظارات فرهنگی از وی این است که غذای حلال تغذیه نماید.

هاف استد (۱۹۸۳) بیان می کند که فرهنگ را می توان بر اساس چهار بعد اساسی بررسی کرد فرد گرایی در مقابل جمع گرایی، فاصله ی قدرت، پرهیز از بی اطمینانی و مرد سالاری در مقابل زن سالاری.

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش: فرهنگ سازمانی بر بهره وری نیروی انسانیمنبع: Modir123.com

 

157 بازدید