سیاست چریکی قیمت

مقاله متنی بازاریابی پارتیزانی: سیاست چریکی قیمت، توزیع و ارتباطات

در اوایل دهه 1980 Drypers  به عنوان یک تازه وارد در بازار پوشک آمریکا بود و پس از آن رهبری بازار توسط پراکتر و گمبل و با نام تجاری Pampers از طریق یک استراتژی قیمت گذاری تهاجمی با پوشک کم قیمت، مورد حمله قرار گرفت. پراکتر و گمبل با ارتقاء کوپن که به مصرف کنندگان تخفیف 2 دلاری را در صورت تعقیب پوشک های P&G می داد، واکنش نشان داد. اما Drypers اقدام تلافی جویانه هوشمندانه ای را اجرا کرد. آنها امکان خرید از محصولات خود را با استفاده از کوپن P&G به گونه ای موفقیت آمیز برای مشتریان فراهم کردند. عنصر چریکی در این اقدام اساسا انعطاف پذیری و ملاحظه کاری Drypers بود و سبب تبدیل سلاح به کارگردانی آنها در اطراف و استفاده از محصولات آن شد. بنابراین، تصمیمات بازاریابی چریکی در سیاست های قیمت نیز کاربرد دارند.

سیاست چریکی توزیع

مشتریانی که از پیش سفارش جلد پنجم سری کتاب های محبوب هری پاتر تحت عنوان “محفل ققنوس” از خانه چاپ و نشر Weltbild را داده بودند، در انتخاب زمان تحویل سفارش مختار بودند. جنبه های خاص در اینجا، تحویل فوری توسط پست آلمان، در ساعت بین 00.00 و 02.00 شب پس از تاریخ انتشار بدون هیچ گونه هزینه اضافی بود. با این کار، Weltbild خواست خدمات غیر معمول و یک مزیت رقابتی را برای مشتریان خود فراهم نماید. این امر روشن می سازد که بازاریابی چریکی نیز می تواند در سیاست های توزیع مورد استفاده قرار گیرد.

سیاست چریکی ارتباطات

با این حال، اصول چریکی می تواند مؤثرترین روش در اقدامات مربوط به سیاست ارتباطات یکپارچه شده باشد. از نظر این دیدگاه، بازاریابی چریکی در میان اشکال غیر کلاسیک از سیاست های ارتباطات (“زیر خط” فعالیت) قرار دارد. استقرار ابزار کلاسیک از آمیخته  ارتباطات سبب می شود که بر اساس آن بازاریابی چریکی به صورت گزینشی و به عنوان یک افزودنی و جزئی شگفت آور از ارتباطات یکپارچه استفاده شود (شکل 3).

ترجمه مقاله بازاریابی پارتیزانی یا چریکی، بازاریابی نوآورانه و یا ویروسی و آلوده کننده؟منبع: Modir123.com