ارزش ها به عنوان جذب کننده های آشوب

مقاله متنی ارزش ها به عنوان جذب کننده های آشوب

اگرچه بینش های اولیه در مورد مدیریت بر مبنای ارزش ها (MBV) ممکن است پر آشوب باشد، اما به صورت مفهومی بر درک معنی و مفید بودن ارزشها برای کسب و کارهایی تمرکز می کند که حقیقتا به صورت ” تئوری آشوب” در علم فیزیک و ریاضی شناخته می شوند. به صورت رسمی، تئوری آشوب به صورت مطالعه سیستمهای پیچیده و سیستمهای پویای غیر خطی تعریف می شود.

پیچیدگی و غیر خطی بودن دلالت بر بازگشت و الگوریستهای ریاضیاتی سطح بالا دارد و پویایی نیز دلالت بر غیر ثابت بودن و دوره ای نبودن دارد. بنابر این، تئوری آشوب به طور کلی مطالعه در مورد سیستمهای پیچیده مبتنی بر مفاهیم ریاضیاتی بازگشت است. چه به شکل یک فرآیند بازگشت پذیر و چه به صورت مجموعه ای از مدلسازی معدلات مختلف از یک سیستم فیزیکی (کاونی و هایفیلد 1995).

برای بسیاری از مدیران و افراد در کسب وکار بسیار مهم است که بدانند: سازمانهای کسب و کار که سیستمهای آشوب و یا سیستمهای پیچیده را طراحی کرده اند منعکس کننده خوبی برای علم فیزیک و ریاضیات هستند.  لذا، این بر مبنای مرز آشوب و هرج و مرج است که با خلاقیت بالاتر رخ می دهد. خلاقیت یک فرآیند روانی است که نوآوری را به همراه دارد و به شدن تحت تاثیر نظم و ثبات بیش از حد قرار دارد. (دولان و همکاران 2000).

وقتیکه یک سیستم آشوب (هرج و مرج) در فقط یک نقطه زمانی مشاهده می شود به صورت هرج و مرج به نظر می رسد. به عبارتی، اگر پیشرفت یک سیستم آشوب در یک توالی زمانی مشاهده شود اختلال، غیر قابل پیش بینی بودن کلی را مشخص می کند. ولی اگر پیشرفت یک سیستم آشوب در یک زمان مشاهده شود به نظر می رسد که درجه معینی از هرج و مرج آشکار خواهد شد.

 

ترجمه مقاله مدیریت بوسیله ارزش ها: باز نگری فرهنگی برای ایجاد تغییر سازمانی استراتژیک در شروع قرن بیست و یکم

مطالب مرتبط