مقاله رایگان بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

عنوان مقاله: بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

 فرمت: pdf

 حجم فایل: ۵۲۵ KB

 دانلود مقاله

 

[stextbox id=”grey” caption=”چکیده مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

چکیده بررسی رابطه بین ریسک اعتباری بانک‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی

با توجه به اهمیت مدیریت ریسک اعتباری و سعی در بهبود بخشیدن روشهای آن در بانک ها و موسسات مالی، این مقاله به ارزیابی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر ریسک اعتباری بانک ها می پردازد. تغییرات ریسک اعتباری کلیه بانک های فعال در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران بصورت فصلی طی دوره ۸۵-۱۳۷۸ مورد مطالعه قرار گرفته است. در بخش اول ابتدا با استفاده از آنالیز واریانس، نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها، بین بانک های مختلف و طی زمان، مقایسه شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که نوسانها و تفاوت ریسک اعتباری بانک ها در بین بانک های مختلف چشمگیر نیست و قسمت عمده نوسانهای ریسک اعتباری بانک ها ناشی از تغییرات وضعیت کلان اقتصادی کشور، طی زمان است.

در بخش بعدی به بررسی اثر وضعیت کلان اقتصادی بر روی ریسک اعتباری بانک ها می پردازیم. به منظور یافتن مهمترین شاخصهای تاثیرگذار کلان اقتصادی، پس از مطالعه و بررسی سایر تحقیقات انجام گرفته در این زمینه، با استفاده از داده های تلفیقی ریسک اعتباری بانک های دولتی با متغیرهایی همچون میزان و رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، رشد تسهیلات و واردات و … مورد سنجش قرار گرفته است. ارزیابی نشان می دهد سطح GDP و نرخ تورم با ریسک اعتباری بانک ها رابطه منفی داشته و رشد GDP، میزان واردات، ریسک اعتباری دوره گذشته و رشد تسهیلات با ریسک اعتباری بانک ها رابطه مثبت دارند.

کلید واژه: ریسک اعتباری، متغیر، اقتصاد کلان، بانک ها و موسسات مالی، مدل داده های تلفیقی، آنالیز واریانس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مقدمه مقاله” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است. سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی دارد که برخی از آنها در کنترل و برخی دیگر خارج از کنترل بنگاه است. یک بنگاه تولیدی می تواند اندازه بنگاه، تعداد کارکنان، میزان تولید و مواردی از این دست را کنترل کند ولی بر عوامل دیگری نظیر قیمتهای آینده، نرخ ارز، شرایط سیاسی و فعالیت بنگاههای رقیب کنترل چندانی ندارد. لذا ریسک را هیچ گاه نمی توان کاملاً حذف کرد و تنها راه ممکن مدیریت ریسک است.

بانک ها و مؤسسات مالی نیز مانند هر بنگاه اقتصادی دیگر با ریسک مواجه هستند. ماهیت فعالیت های مالی و سر و کار داشتن آن با مفاهیمی نظیر اعتبار، سیستم های پرداخت و نرخ های مختلف، این گونه مؤسسات را در برابر ریسک های ویژه ای قرار می دهد و از سوی دیگر روند پرشتاب توسعه فعالیت های مالی، نوآوری های فنی و پیچید هتر شدن سیستم های مالی باعث شده اصول مدیریت ریسک به صورت جزء اجتناب ناپذیری از هر مؤسسه مالی درآید. ریسک اعتباری، ریسک بازار و ریسک عملیاتی سه حوزه اصلی ریسک است که بانک ها با آن مواجهند. مقاله حاضر موضوع ریسک اعتباری را مورد بررسی قرار می دهد.

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی مدیر123

134 بازدید