مدیریت استراتژیک شرکت کاریابی ایران

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت کاریابی ایران

فرمت: Word ،Pdf

تعداد صفحات: ۱۷ صفحه ورد و پی  دی اف

 

http://modir3-3.ir/images/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C%DA%A9%20%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.jpg

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب موجود در فایل” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

فهرست مطالب

 • نوع خدمات سازمان
 • ذینفعان سازمان
 • دسته بندی ذینفعان و انتظارات آنان از شرکت
 • فهرستی از فرصت های و تهدیدهای ناشی از ذینفعان
 • فرصت ها
 • تهدیدها
 • در هر مورد از عوامل محیط کلان سازمان یک مثال بیاورید که بر سازمان شما تاثیر می
 • عوامل اقتصادی
 • عوامل فرهنگی و اجتماعی
 • عوامل تکنولوژیک
 • عوامل سیاسی و قانونی
 • عوامل جهانی
 • گروه مشاوران بوستون
 • ماتریس رشد سهم (BCG)
 • استراتژی پیشنهادی به موسسه کاریابی ایران

۱۷ صفحه pdf،word

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”تاریخچه شرکت” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ذینفعان سازمان

تحلیل ذینفع شامل شناسایی ذینفع کلیدی، ارزیابی سلایق آنها، و تشخیص راه های اثرپذیری و اثرگذاری از / بر این سلایق و علایق است.

ذینفعان شرکت کاریابی ایران قم شامل مورد ذیل می گردد:

 • مدیریت
 • کارکنان مرکز
 • سازمان تعاون و رفاه اجتماعی استان
 • کارجو
 • کارفرما
 • کاریابی های رقیب
 • رسانه

دسته بندی ذینفعان و انتظارات آنان از شرکت

دسته بندی ذینفعان مجموعه به این صورت می باشد که مدیران و کارکنان مرکز جز دسته ذینفعان پشتیبان، سازمان تعاون و رفاه اجتماعی استان، کارفرما جر دسته ذینفعان حاشیه ای، کاریابی های رقیب جز ذینفعان غیر پشتیبان، کارجوهای موقت جز دسته ذینفعان مختلط شرکت هستند.

انتظارات ذینفعان پشتیبان این دست ازذینفعان به دنبال ارائه خدمات کاریابی و آموزشی مناسب و کسب رضایت ارباب روجو هستند. انتظارات ذینفعان حاشیه ای این است که به دنبال دریافت حقوق و مزایای مناسب و امنیت شغلی مناسب در سازمان هستند. انتظارات ذینفعان غیر پشتیبان بازاریابی منفی، ایجاد چالش برای شرکت و جذب مشتریان شرکت هستند. انتظارات ذینفعان مختلط این است که به دنبال حقوق بیشتر و فرار از کار هستند این دسته برای سازمان در رسیدن به اهدافش نقش منفی دارند.

جواب سوال دوم

فهرستی از فرصت های و تهدیدهای ناشی از ذینفعان

فرصت ها

 • نرخ بالای بیکاری و افزایش افراد جویای کار
 • استقبال مردم به حضور در دوره های آموزش کسب و کار
 • افزایش تمایل به دورکاری
 • گستردگی رسانه ها و شبکه های اجتماعی جهت معرفی خدمات موسسه

پروژه های مشابه

[/stextbox]

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

سفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

 

404 بازدید