مدیریت استراتژیک بیمارستان امام حسن مجتبی

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک بیمارستان امام حسن مجتبی با استفاده ازکارت امتیازی متوازن

فرمت: word & powerpoint & pdf

حجم فایل: ۷۳۰ KB

مدیریت استراتژیک بیمارستان

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید مصطفی خمینی

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی

 • معرفی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان
 • اجزای یک مدل کارت امتیازی متوازن برای بیمارستان
 • مرحله اول: ارزیابی آمادگی
 • مرحله دوم: برنامه ریزی
 • مرحله سوم – پیاده سازی تکنیکی
 • مرحله چهارم – یکپارچه سازی سازمان
 • مرحله پنجم – اجرا / بهبود
 • چشم انداز بیمارستان
 • ماموریت بیمارستان
 • ارزش های بیمارستان
 • نقاط  قوت بیمارستان
 • نقاط ضعف بیمارستان
 • ماتریس ارزیابی عوامل داخلی
 • ماتریس SWOT
  ۱۶ صفحه Word
  ۱۶ صفحه PDF

معرفی کارت امتیازی متوازن در بیمارستان

مدیریت استراتژیک بیمارستان: از آنجا که اجرای این مدل در درون سازمان، مستلزم کسب تعهد و حمایت مدیریت ارشد و همراه ساختن سیر افراد درون سازمان در راستای پیاده سازی آن می باشد، در ابتدا جلساتی جهت جلب رضایت مدیریت ارشد در خصوص لزوم پیاده سازی این مدل دربیمارستان و حصول اطمینان ازتعهد ایشان، برگزار گردید. سپس مفاهیم اولیه، فرضیات و اصول کلی طرح، برای مدیران و مسئولین بخش ها تشریح شد و ازاین طریق زمینه حمایت ایشان ازپیاده سازی کارت امتیازی متوازی به منظوربهبود عملکرد، فراهم آمد.

مرحله اول: ارزیابی آمادگی

اولین قدم بررسی ضرورت پیاده سازی یک کارت امتیازی متوازن در بیمارستان می باشد. بررسی سنجه های عملکرد موجود، ممکن است به شناسایی نواحی مشکل دار کمک نماید. برای ارزیابی سنجه های موجود می توان ازابزار ساده زیر استفاده نمود (باب فراست، ۲۰۰۰). سایر عواملی که باید در نظر گرفته شوند عبارت از: میزان منابع در دسترس در زمینه ای IT ، ساعت کاری، مهارت های موجود واستطاعت مالی لازم برای استخدام مشاور فنی در صورت نیاز.
ودر نهایت مهمترین عامل بررسی میزان تعهد گروه رهبری شامل ریاست/مدیر اجرایی/تیم اجرایی/مسئولین بخش ها می باشد.
پیادهسازی هر گونه بهبود عملکرد یا سیستماتیک مدیریت عملکرد به مفهوم تغییر خواهد بود بدون تعهد بی قید و شرط مدیریت ارشد، اعمال این تغییرات بصورت زنجیره ای و در سول سازمان یقینا با مشکل مواجه خواهد گردید.

 

[maxbutton id=”5″ ] [maxbutton id=”4″ ] [maxbutton id=”3″ ] [maxbutton id=”6″ ]

پشتیبانی سایت: 09120323225

modir123.group@gmail.com

153 بازدید