لیست پژوه های بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع

ردیفعنوان پروزهفرمتقیمت
۱پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت نفت سپاهانword-Pdf۷۰.۰۰۰
۲پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت نفتی شلword-Pdf۷۰.۰۰۰
۳پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع نایکword-Pdf۷۰.۰۰۰
۴پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع تویوتاword-Pdf۷۰.۰۰۰
۵پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت بوئینگword-Pdf۷۰.۰۰۰
۶پروژه بازاریابی رویکرد بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع دیجی کالاword-Pdf۷۰.۰۰۰
۷پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت گوچیword-Pdf۷۰.۰۰۰
۸پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت نستلهword-Pdf۷۰.۰۰۰
۹پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت آمازونword-Pdf۷۰.۰۰۰
۱۰پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت فوردword-Pdf۷۰.۰۰۰
۱۱پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت سامسونگword-Pdf۷۰.۰۰۰
۱۲پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت شیائومیword-Pdf۷۰.۰۰۰
۱۳پروژه بازاریابی بخش بندی بازار و آمیخته ترفیع شرکت اپلword-Pdf۷۰.۰۰۰

470 بازدید