عنوان سمینار: بررسی رابطه مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی

رشته تحصیلی: مدیریت

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 66 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

فهرست مطالب مدیریت دانش بر یادگیری و خلاقیت سازمانی

 • بخش اول: مدیریت دانش
 • مقدمه
 • تاریخچه مدیریت دانش
 • تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش
 • اصول و مبانی مدیریت دانش
 • مدیریت دانش نقطه مقابل مدیریت اطلاعات
 • مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری برای سازمان ها
 • چرخه دانش
 • ایجاد دانش
 • اجرای اصلی و کلیدی مدیریت دانش
 • الزامات اجرایی مدیریت دانش در سازمان ها
 • کارایی مدیریت دانش
 • اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای سازمانهای اجرایی و دولتی
 • نیاز به چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی
 • عناصر مهم در چارچوب مدیریت دانش در بخش دولتی
 • فرایند تکاملی مدیریت دانش در سازمان ها
 • بخش دوم: یادگیری سازمانی
 • یادگیری سازمانی
 • مفاهیم و تعاریف یادگیری سازمانی
 • یادگیری سازمانی؛ موافقت ها و مخالفت ها
 • انواع یادگیری سازمان ها
 • یادگیری سازمانی: تردیدها و نسبت ها
 • یادگیری سازمانی: چالش های محیطی و انتخاب
 • ساختار سازمانی منطبق با یادگیری استراتژیک سازمانی
 • سازمان های نوین بر محوریت دانایی و یادگیری
 • نقش آفرینان یادگیری سازمانی
 • مزایای یادگیری و دانش سازمانی در عصر جهانی شدن
 • بخش سوم: خلاقیت سازمانی
 • خلاقیت سازمانی
 • فلسفه خلاقیت
 • مفهوم، جایگاه و تعاریف خلاقیت و نوآوری
 • تفاوت خلاقیت و نوآوری
 • فرآیند خلاقیت و نوآوری
 • بخش چهارم: پیشینه تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • منابع
 • تعداد منابع داخلی: 44 مورد
 • تعداد منابع خارجی: 22 مورد 

توضیحات

تاریخچه مدیریت دانش

دورنمای تاریخی از مدیریت دانش امروزی، به این مطلب اشاره دارد که مدیریت دانش یک خواسته قدیمی بوده است. دانایی شامل دانستن و دلایل دانستن به وسیله فلاسفه غربی به صورت مدون شاید هزار سال قبل ایجاد شده باشد. همچنین فلاسفه شرقی یک مشارکت هم‌ اندازه در تدوین دانایی داشتند اگر چه بیشتر تأکید آنها بر دریافت هدایت های روحانی و زندگی مذهبی بود و بسیاری از این تلاش ها به سمت به دست آوردن دریافت های مجرد و فرضی از آنچه که دانایی مورد بحث قرار می‌دهد مربوط می‌گشت. حتی برخی دیگر از این هم فراتر رفته‌اند و معتقدند که تلاش ها و نیروهای انسان های اولیه در محیط ناآشنای زندگی خود برای فهم روابط و بقا، نمونه‌های عملی از جستجوی دانایی و هدایت آن دانایی به سود خود است (ممیشی، 1392).

در مدیریت دانش امروزه تأکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتر دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیت های یدی و باید به کارکنان آزادیهای فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهار نظر کنند. اما تمرکز حاضر بر دانایی به طور عمده اغلب بر اثربخشی‌های اقتصادی تأکید دارد و اینجاست که نقش اصلی انسان در سطح مدیریت دانش مطرح می‌گردد چرا که این واقعیت آشکار شده است که دستیابی به سطحی از رفتار اثربخش برای رقابت عالی و سطح بالا ضروری است و این مستلزم این است که همه افراد سازمان در نظر گرفته شوند و ما برای این کار باید بین شناخت، انگیزش، رضایت فردی، احساس امنیت و خیلی از عوامل دیگر یکپارچگی و هماهنگی ایجاد کنیم.

مدیریت دانش

امروزه مدیریت دانش فقط با فشار اقتصادی ایجاد نمی‌شود بلکه جنبه مهم مدیریت دانش رفتار اثربخش افراد است. در مدیریت دانش امروز تأکید بر این است که افراد دارای قدرت فکر کردن و تجزیه و تحلیل مسائل بشوند و افراد بیشتر دارای وظایف عقلائی باشند تا فعالیت های یدی و باید به کارکنان آزادی های فکری داد تا بتوانند در مورد کار خود اظهار نظر کنند و این دریافتها در مورد مدیریت دانش به صورت شانسی اتفاق نیفتاده است بلکه بر اثر کار و تجربه طولانی از دهه 1980 به این طرف شکل گرفته است.

در طول تحول مدیریت دانش، تعاریف مختلفی از آن ارائه شده است اما به طور کلی می‌توان گفت مدیریت دانش عبارتست از تلاش برای کشف دارایی نهفته در ذهن افراد و تبدیل این گنج پنهان به دارایی سازمانی به طوری که مجموعه وسیعی از افرادی که در تصمیم‌گیری های شرکت دخیل هستند بتوانند از آن استفاده کنند. پس مدیریت دانش فرایندی است که به سازمان ها یاری می‌کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش و سازماندهی و منتشر کنند و تخصصی است که برای فعالیت هایی چون درک مشکلات، آموختن پویا و تصمیم‌گیری ضروری است. در حالت کلی چنین می‌توان اذعان نمود که مدیریت دانش این امکان را به ســـازمان می‌دهد که دانایی جدید را به شکل ایجاد، اعتبار و بخش کاربرد به خدمت بگیرند و بدین ترتیب گستره‌ای از ویژگی های سازمانی را با قادر ساختن شرکت به عملکرد هوشمندانه تر بهبود بخشد.

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png