عنوان پروپوزال: مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از سفارش آنلاین

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی، تجارت الکترونیک

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

سفارش هتل آنلاین

امروزه با رشد تکنولوژی و تمایل مردم به سفارش آنلاین به دلیل دسترسی راحتتر و انصراف راحتتر تمایل به سفارش و خرید آنلاین و همچنین رزو آنلاین هتل ها بیش از پیش شده است. این امر هتل ها را به فراهم آوردن این امکانات برای مشتریان خود ترغیب کرده است.

هتل ها به دنبال این امر و به دنبال فراهم آوردن شرایط بهتر برای مشتریان خود هستند و این امر به موضوع مهم و مورد بررسی اکثر هتل ها در آمده است.

پروپوزال حاضر متشکل از 8 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 7 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به مدلسازی بی اعتمادی مصرف کنندگان از سفارش آنلاین خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط