عنوان پروپوزال: تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2016

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2015

مختصری از توضیحات

سبک رهبری تحول آمیز و عملکرد مدیریتی

ادبیات پیشین (به عنوان مثال برنز، 1978؛ انسلی، پریس و هیملیسکی، 2006) نشان می دهد که رهبران تحول گرا به آرمان ها و پیروان اخلاقی خود القا می کنند تا پیروان خود را به بالاترین سطوح دستاورد و مالکیت اهداف گروه برسند. تحت یک رهبر تحول گرا، پیروان عمدتا به دنبال دستیابی به هدف در خود و با خود یا با پاداش هایی هستند که ممکن است با نتیجه به دست آیند (پیرسو همکاران، 2003). سبک رهبری تحول گرا می تواند به ترویج اعتقادات طولانی مدت و الهام بخش کمک کند، که همچنین می تواند از طریق تلاش های انجام شده در فراتر از وظیفه کمک کند. بنابراین، رهبران تحول گرا می توانند پیروان خود را به تلاش برای بهبود عملکرد انگیزه دهند. چوی (2006، ص 33) استدلال می کند که “پیروان به رهبری رهبران کاریزماتیک اغلب عملکرد کار بالا را نشان می دهند.

سبک رهبری تحول آمیز و PMS جامع

در این مطالعه، سبک رهبری تحولآفرینی-رهبری Bass (1990) سازگار است. سبک رهبری تحول آفرین شبیه به مقیاس در نظر گرفته شده است که در Stogdill، Goode، و Day (1963) مشخص شده است. مطالعه ما سبک رهبری تحول گرا را به عنوان سبک رهبری که از زیردستان پشتیبانی می کند با بالا بردن آگاهی از اهمیت زیردستان و ارزش نتایج انتظار می رود و آنها را با رضایت از نیاز خود به توجه و توسعه فردی در دیدگاه جمعی سازمان، انگیزه می دهد. ما سبک رهبری تحول آمیز را از لحاظ ادراک مدیران اداری از جذابیت و توانایی آنها برای الهام بخشیدن به مدیران ما مفهوم می کنیم. ادبیات پیشین نشان می دهد که رفتارهای رهبری تحول آفرین می تواند واکنش های کارکنان را به روش های مختلفی تحت تاثیر قرار دهد (Bass، 1985؛ Berson & Avolio، 2004).

پروپوزال حاضر متشکل از 10 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 9 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تاثير سبک رهبری تحول آفرين و سیستم کنترل مديريت بر عملکرد مديريت خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png