عنوان پروپوزال: تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 23 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2016

مدل مفهومی: دارد

 فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری

طبق نظر کلر (2009)، درک مالکان / مدیران شرکت از نام تجاری بسیار مهم است زیرا نام تجاری قوی ابزاری قدرتمند برای دستیابی به اهداف متعدد بازاریابی است، مانند بهبود درک محصولات؛ گرفتن وفاداری مشتری، کاهش آسیب پذیری به دلیل بازاریابی رقابتی و بحران بازاریابی؛ افزایش حاشیه؛ تقاضای بیشتر به سمت کاهش قیمت ها و تقاضای کمتر انعطاف پذیر برای افزایش قیمت ها؛ بهبود تجارت، بهبود همکاری و پشتیبانی از واسطه ها؛ افزایش اثربخشی ارتباطات بازاریابی؛ و افزایش فرصت های مجوز اضافی و گسترش محبوبت نام تجاری.

کلر (2009) همچنین اظهار داشت که توانایی تحقق بخشیدن به این مزایا بستگی به مهارت های بازاریابی صاحبان / مدیران شرکت ها و همچنین منابع شرکت، شرایط بازار و شرایط است. بنابراین، جهت گیری برند به طور واضح بر عملکرد برند اثر می گذارد، و سپس باید به عنوان اولین مولفه تاثیرگذار بر عملکرد و رشد شرکت باشد.

جهت گیری برند اشاره به شرکت هایی است که درک عمیق تر از اهمیت نام تجاری به کل سازمان و عملیات تجاری خود دارند. بنابراین، بنگاه ها از ارتباطات بازاریابی یكپارچه برای تحمیل كارایی مرتبط با برند مانند آگاهی برند، مشتریان وفادار، تصویر مثبت و شهرت خوب استفاده می كنند. از این رو، جهت گیری برند، تا حد زیادی به توسعه مارک ها و همچنین عملکرد برند و عملکرد کسب و کار کمک می کند (یوینگ و ناپولی، 2005).

پروپوزال حاضر متشکل از 5 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی پژوهش برگرفته از مقاله معتبر که مقاله به پیوست پروپوزال ضمیمه می گردد. در این پروپوزال به بررسی تأثیر مدیریت برند بر عملکرد تجاری: مطالعه موردی شرکت کاله خواهیم پرداخت.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط