عنوان پروپوزال: بررسی نقش شبکه های اجتماعی در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان: مطالعه موردی واتس اپ

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: روانشناسی، علوم تربیتی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2019

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال

بهزیستی روانشناختی

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2019

مختصری از توضیحات

پروپوزال بهزیستی روانشناختی

پروپوزال بهزیستی ورانشناسی : هدف از این پژوهش، بررسی اینکه آیا تعامل از طریق واتس اپ می تواند با تمرکز بر نقش واسطه گر پیوند سرمایه اجتماعی و پل زدن سرمایه اجتماعی، بهزیستی روانشناختی آموزان را بهبود بخشد. پژوهش حاضر نقش تعدیل کننده ادغام اجتماعی را در ارتباط با استفاده از واتس اپ و بهزیستی دانش آموزان روانشناختی بررسی می کند. داده ها از دانش آموزان در مقطع تحصیلی مورد نظر جمع آوری خواهد شد.

پروپوزال حاضر متشکل از 6 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 5 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد مدل مفهومی پژوپوزال در فایل پروپوزال تشریح خوهد گردید و متغیرهای وابسته و مستقل بطور کامل تشریح می گردد. مقاله بیس مربوط به سال 2019 بر گرفته از سایت معتبر ساینس دایرکت به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط