سفارش پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی در رهبری تحول گرا و سازگاری و شغل سازی

عنوان پروپوزال: بررسی نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی در رهبری تحول گرا و سازگاری و شغل سازی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۲ صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: ۲۰۱۸

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس ۲۰۱۸

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی در رهبری تحول گرا و سازگاری و شغل سازی

در زمینه رهبری، محققان پیشنهاد می کنند که رهبری تحول گرا به ویژه در زمان تغییر سازمانی موثر است، زیرا رهبران تحول گرا می توانند ادراکات کارکنان را تغییر دهند تا آنها را به عنوان فرصت و نه تهدید در نظر بگیرند. اما، در یک محیط تجاری بسیار رقابتی و نا مطمئن، تغییر از بالا به پایین که توسط سازمان ها آغاز شده است، در رسیدگی به تقاضاهای و فرصت های نیازمند در کار کافی نیست؛ رهبران سازمانی باید به کارکنان متکی باشند تا ابتکار عمل و ایجاد تغییر از پایین به بالا.

کارکنان نه تنها نیاز به انجام وظایف اصلی مشخص شده در توصیف شغل دارند، بلکه انتظار می رود که در بهبود وضع موجود نیز فعالیت بیشتری داشته باشند. برای مثال، کارکنان می توانند شغل خود را با ایجاد تغییر در وظیفه و مرزهای ارتباطی کار خود (به عنوان مثال، شغل کاری) شغلی ایجاد کنند. کارکنان می توانند کار خود را با هدف بهبود کارکرد اهداف سازمانی در یک محیط در حال تغییر، به طور مداوم انجام دهند و کار خود را در کار انجام دهند. بنابراین، مهم است که فاکتورهایی را که باعث شغل کارمند کارکنان می شود، درک کنیم…

پروپوزال حاضر متشکل از ۱۱ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۱۰ فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش تعدیل کننده شناسایی سازمانی در رهبری تحول گرا و سازگاری و شغل سازی خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

10 بازدید