عنوان پروپوزال: بررسی نقش تجربه برند و تمایل مشتریان به پرداخت حق بیمه: نقش میانجی اعتبار برند (نام تجاری)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 24 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

پروپوزال بررسی بهبود عملکرد نام تجاری هتل از طریق تقویت روابط نام تجاری در ذهن مصرف کنندگان

تجارب برند (نام تجاری)، به پاسخ های عاطفی، شناختی، اجتماعی و فیزیکی مصرف کنندگان را به یک شرکت یا یک نام تجاری گویند. این مفهوم سازی چند بعدی دقیقا در تعریف تجارب برکوس و دیگران (2009، ص 53) بدست آمده است: “احساسات، احساسات و تشابهات و پاسخ های رفتاری ناشی از تحرکات مرتبط با نام تجاری که بخشی از طراحی برند و هویت، بسته بندی، ارتباطات، و محیط (نام تجاری) است. تجربه برند زمانی شکل می گیرد که مصرف کنندگان محصولات را جستجو، بررسی، ارزیابی، خرید و یا مصرف می کنند یا خدمات پس از فروش را دریافت می کنند.

اعتبار برند نشان می دهد که آیا یک نام تجاری دارای توانایی (تخصص) و تمایل (اعتماد به نفس) است یا نه. اعتبار نام تجاری می تواند از طریق تعاملات مکرر با یک نام تجاری، به دست آوردن پاسخ های ذهنی و رفتاری داخلی مصرف کنندگان باشد.

پروپوزال حاضر متشکل از 4 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 3 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش تجربه برند و تمایل مشتریان به پرداخت حق بیمه: نقش میانجی اعتبار برند (نام تجاری) خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط