سفارش پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۱۸ صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: ۲۰۱۷

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس ۲۰۱۵

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

دفاع از کارکنان

دفاع از کارکنان شامل مسائلی نظیر شکایت کارکنان، حفاظت از کارکنان از شیوه های اشتغال تبعیض آمیز، رفتار صحیح کارکنان (ارتقاء و انتقال)، محافظت از کارکنان از آزار و اذیت است. این نیز مربوط به ارتباط و نمایندگی نگرانی ها و شکایات کارکنان است (کیم، ۲۰۰۹). رفتارهای داخلی در ارتباط با ارتباطات و کارکنان در رفتارها و همکاری در بسیاری از کارکنان منعکس شده است و این باعث افزایش ادراک کارکنان کارکنان می شود. رضایت شغلی کارکنانی که اعتقاد دارند منافع آنها ارزشمند است به عنوان منافع شرکت افزایش می یابد و قصد فروش آنها کاهش می یابد.

حمایت سازمانی درک شده

حمایت اداری درک شده (POS) اعتقاد عمومی است که این سازمان برای کمک و رفاه کارکنان خود اهمیت می دهد (آیزنبرگر، هانتینگون، هاچینسون و سواوا، ۱۹۸۶). کارکنان یک حس واضح دارند که یک سازمان بر روی آنها مثبت یا منفی تاثیر می گذارد. کارکنان تحت تأثیر این شرکت از کمک های خود به سازمان ها و زمانی که شرکت برای رفاه آنها اهمیت می دهد تحت تاثیر قرار می گیرند (روایت شده از کوتکه و شارفینسکی، ۱۹۸۸؛ توسط آیزنبرگر، استینگ هامبر و وندنبرگ، ۲۰۰۲). حمایت سازمانی درک شده باید به خصوص نیازهای خاص کارکنان مانند احترام، پذیرش، حمایت احساسی و تأیید اعتبار را رعایت کند. انتظارات کارکنان در مورد مراقبت و ارزیابی توسط سازمان های آنها، اعتماد کارکنان را افزایش می دهد.

پروپوزال حاضر متشکل از ۵ فرضیه و ۱ فرضیه اصلی ۴ فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

143 بازدید