عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت منابع انسانی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2017

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2015

مختصری از توضیحات

دفاع از کارکنان

دفاع از کارکنان شامل مسائلی نظیر شکایت کارکنان، حفاظت از کارکنان از شیوه های اشتغال تبعیض آمیز، رفتار صحیح کارکنان (ارتقاء و انتقال)، محافظت از کارکنان از آزار و اذیت است. این نیز مربوط به ارتباط و نمایندگی نگرانی ها و شکایات کارکنان است (کیم، 2009). رفتارهای داخلی در ارتباط با ارتباطات و کارکنان در رفتارها و همکاری در بسیاری از کارکنان منعکس شده است و این باعث افزایش ادراک کارکنان کارکنان می شود. رضایت شغلی کارکنانی که اعتقاد دارند منافع آنها ارزشمند است به عنوان منافع شرکت افزایش می یابد و قصد فروش آنها کاهش می یابد.

حمایت سازمانی درک شده

حمایت اداری درک شده (POS) اعتقاد عمومی است که این سازمان برای کمک و رفاه کارکنان خود اهمیت می دهد (آیزنبرگر، هانتینگون، هاچینسون و سواوا، 1986). کارکنان یک حس واضح دارند که یک سازمان بر روی آنها مثبت یا منفی تاثیر می گذارد. کارکنان تحت تأثیر این شرکت از کمک های خود به سازمان ها و زمانی که شرکت برای رفاه آنها اهمیت می دهد تحت تاثیر قرار می گیرند (روایت شده از کوتکه و شارفینسکی، 1988؛ توسط آیزنبرگر، استینگ هامبر و وندنبرگ، 2002). حمایت سازمانی درک شده باید به خصوص نیازهای خاص کارکنان مانند احترام، پذیرش، حمایت احساسی و تأیید اعتبار را رعایت کند. انتظارات کارکنان در مورد مراقبت و ارزیابی توسط سازمان های آنها، اعتماد کارکنان را افزایش می دهد.

پروپوزال حاضر متشکل از 5 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 4 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی تأثیر حمایت از کارکنان و حمایت سازمانی درک شده بر اشتغال و گردش کار خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل ارسال خواهد گردید.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط