سفارش پروپوزال: بررسی و ارائه درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

عنوان پروپوزال: بررسی و ارائه درک مشتری از کیفیت خدمات الکترونیکی در خرید آنلاین

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: ۲۳ صفحه

 فرمت: Word

 

سفارش پروپوزال

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست آیتم های پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

توضیحات پروپوزال

با رشد سریع جهانی تجارت الکترونیک، اکثر سرمایه گذاران کسب و کارها در تلاش هستند با استفاده از تجارت الکترونیک برای دستیابی به مشتریان مزیت رقابتی کسب کنند. کسب و کارهایی که بیشترین تجربه و موفقیت در استفاده از تجارت الکترونیک را تجریه می کنند، شروع به درک این موضوع می کنند که تعیین کننده های اصلی موفقیت یا شکست، فقط حضور وبسایت و قیمت پایین نیست، بلکه شامل کیفیت سرویس الکترونیکی (کیفیت سرویس الکترونیکی) است (Yang، ۲۰۰۱؛ Zeithaml، ۲۰۰۲).

سانتوس (۲۰۰۳) کیفیت خدمات الکترونیکی را به عنوان ارزیابی کلی مشتری و قضاوت ارائه خدمات الکترونیکی در بازار مجازی تعریف کرد. کیفیت خدمات یک ساختار بی نظیر و انتزاعی است. اندازه گیری مدل سرکوال، برای اولین بار توسط پاراسورامن و همکاران. (۱۹۸۸) به عنوان وسیله ای برای سنجش درک مشتری از کیفیت خدمات آزمایش شده است. مدل سرکوال شامل پنج بعد، یعنی مادی، قابلیت اطمینان، پاسخگویی، اطمینان و همدلی است.

مدل پروپوزال

علاوه بر این، طی دهه گذشته، مدل سرکوال برای اندازه گیری کیفیت خدمات در تنظیمات تجارت الکترونیک مورد استفاده قرار گرفته است (Devaraj et al.، ۲۰۰۲؛ Kim and Lee؛ ۲۰۰۲؛ Li et al.، ۲۰۰۲؛ Kuo، ۲۰۰۳؛ Negas et al. ، ۲۰۰۳). مطالعات قبلی در مورد اندازه گیری کیفیت خدمات الکترونیکی متمرکز بر استفاده از مدل سرکوال با اصلاح مقالات اصلی مقیاس شده است. با این حال، در زمینه کیفیت خدمات، محققان خدمات باید توجه بیشتری به ارزیابی مشتریان خدمات الکترونیکی داشته باشند، زیرا روش اندازه گیری کیفیت خدمات بین تجارت الکترونیک و خدمات بازار فیزیکی متفاوت است (Parasuraman and Grewal، ۲۰۰۰).

علاوه بر این، ون ریل و همکاران (۲۰۰۱) پیشنهاد کرد که مقادیر مقیاس سرکوال باید اصلاح شود تا بتوان آنها را به طور معناداری در زمینه خرید آنلاین مورد استفاده قرار داد. بنابراین، این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عمده در کیفیت خدمات خرید اینترنتی با استفاده از نسخه اصلاح شده مدل سرکوال انجام شده است. پژوهش حاضر بر روی تأثیر خدمات الکترونیکی بر روی تمام پاسخ مشتری ها، از قبیل کیفیت خدمات درک شده، تعهد مشتری و اهداف خرید، مورد نیاز است (Parasuraman and Grewal، ۲۰۰۰؛ Jeong و همکاران، ۲۰۰۳).

درک عوامل تعیین کننده کیفیت خدمات، رضایت مشتری و خرید برای خرید آنلاین هم برای پژوهشگر بازاریابی و مدیران فروشگاه آنلاین مهم است. علاوه بر این، مطالعات قبلی نشان داده است که کیفیت خدمات در محیط های آنلاین، عامل تعیین کننده و اثربخش تجارت الکترونیک است (Yang، ۲۰۰۱؛ Janda et al.، ۲۰۰۲).

[/stextbox]

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

 

 

 

233 بازدید