ردیفعنوان سفارش
1

سفارش ترجمه مقاله

2

سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

3

سفارش طراحی کسب و کار جدید

4

سفارش مقاله

5

سفارش انتخاب موضوع

6

سفارش پرسشنامه پایان نامه

7

سفارش پروپوزال

8

سفارش استخراج کتاب

9

تحلیل آماری پایان نامه و مقالات پژوهشی

10

درخواست مشاوره

11

طراحی پاورپوینت پایان نامه

12

سایر درخواست ها