سفارش پروژه استراتژیک شرکت مورد نظر

فرآیند سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

سفارش پروژه استراتژیک شرکت مورد نظر

جهت سفارش پروژه مدیریت استراتژیک شرکت مورد نظرت خود اطلاعات و آیتم های مد نظر خود را از طریق آدرس میل سایت، واتس اپ و یا آدی تلگرام سایت که در زیر قید شده است، ارسال نمایید. بعد دریافت سفارش شما، هزینه سفارش شما تخمین زده خواهد شد. بعد توافق دو جانبه کار شما شروع و در نهایت در مدت زمان تعیین شده فایل در اختیار شما قرار داده خواهد شد. فایل طراحی شده مطابق خواسته شما در سه فرمت Word و Pdf و Powerpoint می باشد.

آیتم های سفارش پروژه استراتژیک شرکت مورد نظر

تاریخچه شرکت مورد نظر، بیانیه و ماموریت شرکت مورد نظر، چشم انداز شرکت مورد نظر، اهداف شرکت مورد نظر، خط مشی های شرکت مورد نظر، محصولات و خدمات شرکت مورد نظر، ارزش های سازمانی شرکت مورد نظر، تعیین استراتژی های شرکت مورد نظر، تحلیل SWOT (نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید) شرکت مورد نظر، ماتریس رشد سهم (BCG) شرکت مورد نظر، ماتریس GE جنرال الکتریک شرکت مورد نظر، ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) شرکت مورد نظر، ماتریس CPM شرکت مورد نظر، ماتریس بررسی رقابتی شرکت مورد نظر.

ماتریس استراتژی اصلی و فرعی شرکت مورد نظر، ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک (SPACE Matrix) شرکت مورد نظر، گونه‌های عمومی استراتژی بر اساس ماتریس استراتژی اصلی شرکت مورد نظر، زنجیره ارزش پورتر شرکت مورد نظر، ماتریس کارت امتیازی متوازن BSC شرکت مورد نظر، نقشه استراتژی شرکت مورد نظر، تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFE) شرکت مورد نظر، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE) و تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی شرکت مورد نظر، تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE) تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی شرکت مورد نظر، مدل پورتر (۵ عامل رقابتی) شرکت مورد نظر، گروه مشاوران بوستون شرکت مورد نظر، منابع و مأخذ

آدرس میل سایت:
modir123.group@gmail.com

واتس اپ: ۰۹۱۲۰۳۲۳۲۲۵

تلگرام: ۰۹۱۲۰۳۲۳۲۲۵ _ ۰۹۳۹۰۹۵۹۹۸۲

پشتیبانی شبانه روزی سایت مدیر 123

لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها

modir123.com