پروپوزال بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار

شاخه پروپزوال رشته: کارآفرینی

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۴۰ صفحه

 فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب پروپوزال” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

 • بیان مسأله
 • اهمیت و ضرورت
 • اهداف تحقیق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • فرضیات تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • سوالات تحقیق
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اصطلاحات و مفاهیم تخصصی
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه تحقیق داخلی
 • پیشینه تحقیق خارجی
 • روش تحقیق
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • متغیر های تحقیق
 • جامعه ی آماری
 • نمونه ی آماری
 • روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای
 • روش تعیین حجم نمونه
 • ابزار گردآوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • منابع

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”مختصری از توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

پروپوزال بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی

کارآفرینی فرایند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است و فراگرد شکار فرصت ها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار می باشد و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیت های منابع جاری را نادیده بگیرند. در این میان با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. ایجاد اندیشه کارآفرینی سبب می شود تا فرصتهای اشتغال در جامعه افزایش یابد و اشتغال، پیشرفت وتوسعه و افزایش نرخ اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. (پور داریانی، ۱۳۸۵).

کارآفرینی می تواند در زمینه ی پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی به عنوان معیاری از آن مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افزایش تولید و در نتیجه بالاتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد. اما عدم اطمینان محیطی نیز که نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است معیار آینده نگری در تشخیص میزان تلاطم محیطی را با مشکل مواجه ساخته است؛ از این رو بسیاری از پژوهشگران به دنبال راه کارهای کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیکی اثربخش هستند. بنابراین شناخت توانمندی های سازمان برای کاهش عدم اطمینان های محیطی در تصمیمات استراتژیکی امری بسیار ضروری و مهم است.

کارآفرینی

تعاریف ارائه شده در مورد کارآفرینی بسیار متعدد و متفاوت است، اما بررسی تاریخ ادبیات کارآفرینی مؤید آن است که این واژه اولین بار در تئوریهای اقتصادی و توسط اقتصاد دانان مطرح شد، و سپس وارد مکاتب و تئوری های سایر رشته های علوم شده است. در بین علوم مطرح شده مرتبط با کارآفرینی علوم اقتصادی و مدیریت و تجارت ارتباط تنگاتنگی  با این مفهوم دارند (پور داریانی، ۱۳۸۵).

فرآیند کارآفرینی

کارافرینان افرادی هستند که فرصت ها را درک می کنند و خلاء ها را می بینند. درک فرصتها توسط این افراد، ممکن است از طریق بازارگردی (ارتباط با محیط زندگی، بازار و …) و یا ارتباط با افراد و … حاصل شود، که به آن ها نگاه کارافرینانه گفته می شود.

خودارزیابی و کسب آمادگی

زندگی کارافرینانه، زندگی ساده و راحتی نیست. این افراد در می یابند که برای رسیدن به رفاه اقتصادی، کسب درامد بیشتر و همچنین رسیدن به رضایت شغلی و شخصی، انرژی بیشتری صرف نمایند. توانایی مقابله با مشکلات، محدودیت ها و شکست ها ویژگی است که کارافرینان باید آن را دارا باشند.

[/stextbox]پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

272 بازدید