عنوان پروپوزال: بررسی رابطه کارآفرینی در نرخ رشد اقتصادی در شرایط عدم اطمینان بازار

شاخه پروپزوال رشته: کارآفرینی، اقتصاد

مقطع پروپوزال مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 25 صفحه

پرسشنامه: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 12500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • ادبیات نظری پژوهش
 • مدل مفهومی پژوهش
 • متغیرهای پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • روش پژوهش
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو مكانی پژوهش
 • قلمرو زمانی
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
 • ابزارهای گرد آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها
 • تعریف عملیاتی واژه ها و اصطلاحات در پژوه
 • پرسشنامه
 • منابع

مختصری از توضیحات

کارآفرینی فرایند پویایی در جهت افزایش و ایجاد سرمایه است و فراگرد شکار فرصت ها به وسیله افراد، بدون در نظر گرفتن منابع موجود در اختیار می باشد و در اصل بر این مهم استوار است که کارآفرینان به هنگام تصور فرصت های جدید، محدودیت های منابع جاری را نادیده بگیرند. در این میان با بررسی روند رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که کارآفرینان در رشد اقتصادی و اشتغال زایی نقش زیادی داشته اند. ایجاد اندیشه کارآفرینی سبب می شود تا فرصتهای اشتغال در جامعه افزایش یابد و اشتغال، پیشرفت وتوسعه و افزایش نرخ اقتصادی کشور را به دنبال داشته باشد. (پور داریانی، 1385).

کارآفرینی می تواند در زمینه ی پیشرفت جامعه و رشد اقتصادی به عنوان معیاری از آن مثمر ثمر بوده و گسترش آن به افزایش تولید و در نتیجه بالاتر رفتن سطح درآمد سرانه در جامعه بیانجامد. اما عدم اطمینان محیطی نیز که نتیجه غیرقابل پیش بینی بودن تغییرات آینده محیط است معیار آینده نگری در تشخیص میزان تلاطم محیطی را با مشکل مواجه ساخته است؛ از این رو بسیاری از پژوهشگران به دنبال راه کارهای کاهش عدم اطمینان مسایل آینده به منظور اتخاذ تصمیمات استراتژیکی اثربخش هستند. بنابراین شناخت توانمندی های سازمان برای کاهش عدم اطمینان های محیطی در تصمیمات استراتژیکی امری بسیار ضروری و مهم است. تجربه نشان می دهد که اکثر کارافرینان اثربخش کسانی بوده اند که وقت خود را صرف تفکر در مورد نیازهای فعلی و روندهای آتی کار خود کرده اند. اما مشکل آنجاست که تجزیه و تحلیل آینده بیش از آنکه پاسخ به سوالات را در پی داشته باشد، موجب افزودن بر سوالات می شود. کارافرینانی که آگاهی کافی از شرایط داخلی و خارجی بازار داشته باشند و فعالانه عمل کنند، موفقیت بیشتری کسب خواهند کرد. لذا ساماندهی این پژوهش بدین صورت می باشد که در فصل حاضر به کلیات پژوهش می پردازیم، ابتدا مساله ی مورد نظر را تشریح می کنیم، پس از آن ضرورت و لزوم انجام تحقیق را ارائه می کنیم سپس سوال ها و اهداف تحقیق و در نهایت مفاهیم اساسی پژوهش ارائه می گردد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط