تفکر استراتژیک شرکت لاکتیس بر اساس مدل موعود

عنوان پروژه: تفکر استراتژیک شرکت لاکتیس بر اساس مدل موعود

فرمت: Word ،PDF

 

مدیریت استراتژیک شرکت لبنی لاکتیس

تحلیل استراتژی های شرکت لاکتیس بر اساس مدل موعود

فهرست مطالب

 • مدل موعود
 • رکن اول) دیدگاه استراتژیک
 • رکن دوم) تحلیلگری استراتژیک
 • رکن سوم) تصمیم گیری استراتژیک بهنگام
 • رکن چهارم) کنشگری و کاوشگری استراتژیک
 • رکن پنجم) مدیریت پرتفولیوی استراتژیک
 • تاریخچه شرکت
 • چشم‌انداز شرکت لاکتیس
 • تدوین استراتژهای
 • ماموریت و چشم انداز شرکت لاکتیس
 • بیانیه مأموریت
 • مشتریان
 • محصولات
 • بازارها
 • فن آوری
 • توجه به بقا و رشد و سودآوری شرکت:
 • فلسفه
 • ویژگی ممتاز
 • توجه به تصور مردم
 • توجه به کارکنان
 • دیدگاه استراتژیک
 • تحلیلگری استراتژیک
 • بعد تصمیم گیری استراتژیک بهنگام
 • نمونه اول
 • نمونه دوم
 • نمونه سوم
 • بعد کنشگری و کاوشگری استراتژیک
 • بعد پنجم مدیریت پرتفوی استراتژیک
 • ویژگی های مدل موعود شرکت لاکتیس
 • منعطف
 • واکنش سریع
 • عملگرا
 • واقعیتنگر
 • دوراندیش

مدل موعود

شاکله و شالوده مدل موعود از پنج جزء اساسی دیدگاه استراتژیک، تحلیلگری استراتژیک، کاوشگری و کنشگری استراتژیک، تصمیم گیری استراتژیک بهنگام و در نهایت مدیریت پرتفولیوی استراتژیک تشکیل شده است.

رکن اول) دیدگاه استراتژیک

این رکن نماینده رویکرد پیش تدبیرانه و بالا به پایین است. ریشه تصمیمات استراتژیک، دیدگاه های استراتژیک مدیران ارشد است که ناشی از تجربه عمیق و تجمیع شده مدیران ارشد در طول سالیان یا ارزش ها و نگرش های شخصی آنان می باشد.

رکن دوم) تحلیلگری استراتژیک

این رکن، تقویم محور، قاعدهمند و با رسمیت بالاست. در این رکن، ریشه و چشمه استراتژی و تصمیمات استراتژیک، تحلیل قاعده مند محیط، سازمان، گذشته، حال و آینده است.

رکن سوم) تصمیم گیری استراتژیک بهنگام

در این رکن، منشاء تصمیمات استراتژیک، پاسخ دهی بهنگام و اساسی به موضوعات مهم و استراتژیکی است که سازمان با آنها روبرواست.

رکن چهارم) کنشگری و کاوشگری استراتژیک

این رکن شامل فراهمکردن زمینه برای آزمایش ایده های استراتژیک و طراحی سازوکارهایی برای شناسایی و به اشتراک گذاشتن بهترین تجربیات قابل تعمیم یا بهترین ایده های استراتژیک است.

پروژه های مشابه آماده مدیریت استراتژیک

سفارش پروپوزالپشتیبانی: 09120323225

266 بازدید