عنوان ادبیات نظری: بانکداری اینترنتی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: 52 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب

ادبیات نظری بانکداری اینترنتی

 • مقدمه
 • مدل پذیرش تکنولوژی
 • شكل2-1: مدل اولیه پذیرش فناوری دیویس (TAM)
 • شکل2-2: مدل مفهومی پژوهش
 • اعتماد
 • عوامل خارجی
 • تجربیات و ویژگی های مشتری
 • رضایتمندی
 • صنعت بانکداری
 • بانک و بانکداری در گذر زمان
 • کانالهای ارائه خدمات بانکها
 • بانکداری الکترونیکی
 • خدمات بانکداری الکترونیکی
 • مزایای بانکداری الکترونیک
 • مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی
 • جدول 2-1: مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی
 • مشكلات و موانع گسترش بانکداری الكترونیكی در ایران
 • جنبه داخلی
 • مشكلات مربوط به زیرساختهای اساسی
 • كمبود سرمایه‌های انسانی مناسب برای پیشبرد بانکداری الکترونیکی در ایران
 • موانع فرهنگی و اجتماعی و آموزشی در گسترش بانكداری الكترونیكی
 • جنبه های خارجی
 • بانکداری اینترنتی
 • انواع بانکداری اینترنتی
 • تطابق با قوانین، دستورالعملها و سیاستهای بانک
 • پرهیز از تضاد منافع
 • جلوگیری از پولشوئی و یا تقلب
 • تلاش برای درک مفاهیم این اصول
 • مروری بر پیشینه تحقیقات انجام شده
 • پژوهش‏ های خارجی
 • پژوهش‏ های داخلی
 • جمع بندی تحقیقات پیشین
 • جدول 2-2-پژوهش های خارجی
 • جدول 2-3-پژوهش های داخلی
 • منابع فارسی (47 مورد)
 • منابع انگلیسی (20 مورد)

توضیحات

بانک و بانکداری در گذر زمان

در یونان باستان ثروتمندان جواهرات، مازاد پولهای فلزی که عموماً از فلزات گرانبها ساخته شده بود و سایر اشیاء قیمتی خویش را به منظور حفاظت از دستبرد سارقان، با پرداخت کارمزدی به صورت امانت به معابد می سپردند و معابد بخشی از پولهای فلزی را برای مدت معینی در قبال دریافت کارمزدی به افراد نیازمند قرض می دادند. کلیسای رومیان نیز در قرون وسطا مانند معابد عمل می کرد اما فیلیپ چهارم شاه فرانسه، به نقش بانکی کلیساها خاتمه داد. تحول بانکداری را باید از ایتالیای قرن دوازدهم میلادی جستجو نمود و در این تحول خانواده لومباردها نقش بسیاری داشتند.

پس از لمباردها می توان از زرگرهای لندن یاد کرد.پس از بحران مالی 1673 در دوره چارلز دوم احساس نیاز به بانک در محافل بازرگانی و سیاسی، منجر به تاسیس بانک انگلستان در سال 1694 شد. پس از آن کشور های نظیر هلند، سوئد و آلمان نیز به تاسیس بانکها و موسسات مالی متعددی پرداختند.

بانک شاهی ایران به عنوان اولین بانک ایران به شمار می آید که در سال 1889 با فرمان سلطنتی ملکه ویکتوریای  بریتانیا و به امتیاز دولت ایران تاًسیس گردید. این بانک سالها بعد به بانک بریتانیایی خاورمیانه تغییر نام داد و امروزه به نام بانک اچ اس بی سی خاورمیانه شناخته میشود (هاشمی،1392)

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQM

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png