ادبیات موضوعی ۳۵۴۱: رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی

عنوان ادبیات نظری: رابطه بین نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی

رشتهرشته تحصیلی: مدیریت

مقطع مقطع: ارشد

تعداد صفحه تعداد صفحات: ۵۱ صفحه

فرمت: Word

 

[stextbox id=”grey” caption=”فهرست مطالب” collapsing=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ادبیات موضوعی نشاط سازمانی و بروز رفتار شهروندی سازمانی

 • مقدمه
 • نشاط و شادکامی
 • لزوم شادی در سازمان
 • نشاط و شادکامی در محیط کار
 • ویژگی های کارکنان بانشاط در سازمان
 • مزایای شادی در محیط کار
 • مزایای شادی برای سازمان
 • مزایای شادی برای مدیریت
 • مزایای شادی برای افراد در سازمان
 • پیامدهای شاد بودن در محیط کار
 • موانع نشاط در محیط کار
 • مدیران و سرپرستان ناکارآمد
 • ساعات کاری زیاد
 • استرس و تحلیل رفتگی
 • تعارض در کار
 • بوروکراسی
 • عوامل محیطی موثر بر شادکامی و نشاط کارکنان
 • عدالت در محیط کار
 • ‏‏علاقه به کار
 • ساختار سازمان
 • سیستم های کاری با عملکرد بالا
 • رویکرد های مرتبط با نشاط و شادکامی
 • رویکرد آسیب شناختی
 • رویکرد زیستی و فردی
 • رویکرد شناختی(عوامل موثر بر رضایت)
 • مدلهای مرتبط با نشاط در محیط کار
 • مدل سه بخشی برای ایجاد نشاط در محیط کار
 • مدل پرایس – جونز
 • مدل الکساندر کرولف برای نشاط در محیط کار
 • تعاریف رفتار شهروندی سازمانی
 • رویکردهای رفتار شهروندی سازمانی
 • رفتار های در نقش و فرانقش
 • تمام رفتار های مثبت در داخل سازمان
 • دیدگاه های صاحب نظران رفتار شهروندی سازمانی
 • دیدگاه بارنارد
 • دیدگاه کاتز و کاهن
 • دیدگاه اورگان
 • دیدگاه گراهام
 • دیدگاه پودساکف
 • نقش رفتار شهروندی سازمانی در سازمان
 • پیامد ها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی
 • مدل مفهومی تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • پیشینه داخلی
 • پیشینه خارجی
 • الف) منابع داخلی (۵۰ مورد)
 • ب)منابع خارجی (۳۶ مورد)

[/stextbox][stextbox id=”grey” caption=”توضیحات” collapsing=”true” collapsed=”true” mode=”js” direction=”rtl” shadow=”false”]

ادبیات موضوعی نشاط سازمانی

نشاط و شادکامی

بطور کلی نشاط و شادکامی ناشی از چگونگی داوری درباره نحوه گذارندن زندگی است، این نوع داوری از بیرون به فرد تحمیل نمی شود، بلکه حالتی است درونی که از هیجان های مثبت تاثیر می پذیرد(صفری شالی، ۱۳۸۷) نشاط و شادکامی بیشتر با حالات ذهنی تعریف می شود تا حوادث بیرونی و خارجی (لاما ، ۱۳۸۳).

تعاریف ارائه شده تعاریفی ذهنی اند، که بر گزارش های خود شخص مبتنی می باشند. این که نشاط باید از نظر خود شخص، تعریف شود نه تنها مناسب است، بلکه ضروری می باشد، به عبارت دیگر اصولا نشاط پدیده ای ذهنی است که به قضاوت نهایی خود فرد متکی می باشد. اما این که نشاط ضرورتا ذهنی است بدین معنا نیست که نمی توان آثار آن را از طریق مطالعه تجربی بررسی کرد و این که نشاط بر گزارش خود فرد مبتنی است، بدین معنا نیست که نمی‌تواند به متغیرهای عینی‎تر مثل بهره وری، خلاقیت و… مربوط شود( لوبومیرسکی ، ۲۰۰۵ )
شادی و نشاط حالت ثابتی نیستند، حتی شادترین افراد گاهی اوقات احساس افسردگی می کنند و غمگین ترین افراد هم گاهی اوقات احساس شادی می کنند ( والیس ، ۲۰۰۵).

پروژه های مرتبط

[/stextbox]

پروژه سمینار (ادبیات نظری و پیشینه تحقیق) ارزیابی عملکرد بانک بر اساس مدل تعالی سازمان EFQMسفارش مشاوره پایان نامه

پشتیبانی مدیر123

تماس با ما

177 بازدید