راهنمای نوشتن بیان مساله پروپوزال

راهنمای نوشتن بیان مساله پروپوزال

راهنمای نوشتن بیان مساله پروپوزال

چگونه بیان مسئله بنویسیم؟

راهنمای نوشتن بیان مساله پروپوزال : پژوهشگر در بیان مسئله هدف خویش را بیان می‌کند؛ یعنی چه چیزی می‌خواهد بگوید یا چه چیزی را می‌جوید. بیان مسئله، ظریف‌ ترین، حساس‌ترین و شاید بتوان گفت که مشکل‌ترین بخش از فرآیند پژوهش را تشکیل می دهد. پژوهش‌گرانی که بر مسئله پژوهش اشراف داشته باشند و بتوانند آن را به خوبی تحلیل کنند، به یقین در انجام پژوهش های کیفی، توفیق بیشتری خواهند داشت. عدم دقت در روشن‌سازی کامل مسئله پژوهش، این احتمال را به وجود می آورد که تلاش های پژوهشگر، در مسیر انحرافی بیفتد؛ مثل این که به جای بررسی «علت ها»، به شناسایی «عوامل» بپردازد؛ بی آن که به تفاوت بسیار حساس بین آن دو هدف، توجه شود و یا به جای «انگیزش»، «علاقه‌مندی» را که می تواند با آن متفاوت باشد، مورد مطالعه قرار دهد.

بیان مساله شامل چه چیزهایی می شود؟

  • تعریف مختصر از موضوع مورد بحث تحقیق و بیان وسعت
  • شدت و بار مسئله تحقیق (می بایستی مستند باشد)
  • ذکر نیازهای مرتبط با مسئله و ابعاد مسئله ­آمیز آن
  • عوامل اقتصادی و اجتماعی مؤثر بر مسئله
  • پیامدهای حاصل از مشکل و اقداماتی که در حال حاضر برای حل مشکل انجام می شود و تفاوت آن با اقدامات قبلی می پردازد.
  • بیان مسئله باید کوتاه و مختصر و کامل باشد
  • باید با عنوان تطبیق داشته باشد
  • از ارائه جدول و نمودار خودداری شود
  • بیان احساسات، مطالب بدیهی، کلی­ گویی و تکرار مطلب و همچنین مقدمه چینی برای بیان مسئله لازم نیست
  • مطالب همراه با منابع ذکر شود.

همچنین پژوهشگر از طریق دقت بیشتر و شناسایی کامل مسئله توفیق حاصل می کند تا:

• داده هایی را که به طور کامل با مسئله ارتباط دارند، گردآوری نموده و از پی جویی اطلاعات نا مربوط پرهیز کند.

• در تعیین هدفهای تحقیق دقت بیشتری معمول دارد.

از طریق متمرکز شدن کوشش های مطالعه برمسئله اصلی از هدر دادن وقت جلوگیری می شود. به هر حال بیان مسئله و توضیح آن، با هدف روشن سازی دقیق مشکل اصلی تحقیق و جلوگیری از تداخل مسایل دیگر در آن انجام می پذیرد.

درخواست مشاوره پایان نامهپروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر123

428 بازدید