طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پروپوزال سبک رهبری

پروپوزال مدیریتی بررسی رابطه سبک رهبری مديران با ميزان رضايت شغلی کارکنان

پروپوزال مدیریتی بررسی رابطه سبک رهبری مديران با ميزان رضايت شغلی کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه سبک رهبری مدیران با میزان رضایت شغلی کارکنان رشته تحصیلی: مدیریت دولتی و منابع انسانی  مقطع: ارشد  تعداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

پروپوزال بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیرات متقابل هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری: بهبود عملکرد کارمندان رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)  مقطع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید