طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

پرسشنامه کارایی سازمانی پین پریانگ و سینگ سای

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش کارایی سازمان و ابعاد آن فرمت: Word ?تعداد سوال: 21 سوال و 7 مولفه (استراتژی سازمانی، ساختار سازمانی، ساختار مدیریت و ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

پرسشنامه تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی تاثیر شخصیت برند بر روی رفتار مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 48 سوال (صداقت، هیجان، شایستگی، کمال، سرسختی ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

پرسشنامه رفتار مصرف کننده لرمن (کد: 875)

دسته:

هدف پرسشنامه: سنجش میزان رفتار مودبانه و شکایت آمیز مصرف کننده فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال و 52 مولفه (ادب مثبت و ادب منفی) √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

پرسشنامه استاندارد توسعه شغلی

دسته:

هدف پرسشنامه: بررسی میزان توسعه شغلی در سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 5سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه هویت سازمانی چنی

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

دسته:

هدف پرسشنامه: میزان تعلق افراد به سازمان فرمت: Word ?تعداد سوال: 18 سوال و 3 مولفه (عضویت، وفاداری و شباهت) √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید