طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


آرشیو: "پروپوزال مدیریت بازاریابی"

پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری مطالعه موردی شرکت بیمه مورد نظر

پروپوزال بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری مطالعه موردی شرکت بیمه مورد نظر

عنوان پروپوزال: بررسی نقش رضایت مشتری بر ارزش ویژه نام تجاری و وفاداری به نام تجاری مطالعه موردی شرکت بیمه مورد نظر رشته: مدیریت بازگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت

پروپوزال بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کیفیت خدمات درک شده بر کیفیت رابطه مشتریان بانک تجارت رشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)  مقطع: ارشد √ مدل: ...

ادامه مطلب
پروپوزال عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

پروپوزال عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران

عنوان پروپوزال: عوامل موثر بر نگرش و تمایل به خرید نام های تجاری لوکس تقلبی در میان مصرف کنندگان مطالعه موردی مصرف کنندگان استان تهران ...

ادامه مطلب
پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

پروپوزال شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری

عنوان پروپوزال: شهرت اخلاقی و ارزش دريافت شده: ادراكات مشتری رشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)  مقطع: ارشد √ مدل: دارد √ پرسشنامه: ...

ادامه مطلب
پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به نام تجاری

پروپوزال روانشناسی مصرف کننده نام تجاری: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به نام تجاری

عنوان پروپوزال: روانشناسی مصرف کننده نام تجاری: بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی مصرف کننده و وفاداری به نام تجاری رشته: مدیریت بازگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات

پروپوزال بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات

عنوان پروپوزال: بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه  ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

پروپوزال بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران

عنوان پروپوزال: بررسی نقش آمیخته ترفیع در جذب مشتریان مطالعه موردی بانک تجارت استان مازندران رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)

پروپوزال بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران)

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه هویت اجتماعی در وفاداری به نام تجاری (مطالعه موردی بانک ملت استان تهران) رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

پروپوزال بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران)

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی رابطه ای و عملکرد کسب و کار(مطالعه موردی: صنعت هتلداری در ایران) رشته ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران)

پروپوزال بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران)

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بازاریابی تعاملی و وفاداری مشتریان (مطالعه موردی: بانک ملت استان مازندران) رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری

پروپوزال بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیرات مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیکی بر کیفیت و عملکرد رابطه‌ی بانک و مشتری رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی بازاریابی الكترونیكی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

پروپوزال بررسی بازاریابی الكترونیكی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه

عنوان پروپوزال: بررسی بازاریابی الكترونیكی و مدیریت ارتباط با مشتری بر توسعه صنعت بیمه مطالعه موردی بیمه ایران رشته: مدیریت بازرگانی ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید