همیشه راه بهتری برای رسیدن به هدف وجود دارد ما آن را برای شما پیدا خواهیم نمود  


آرشیو: "پروپوزال مصرف کننده"

سفارش پروپوزال درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستاره های ورزشی

سفارش پروپوزال درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستاره های ورزشی

عنوان پروپوزال: بررسی درک مصرف کنندگان از برند شخصی ستاره های ورزشی بر تقویت برند رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد ...

ادامه مطلب
سفارش پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی

سفارش پروپوزال بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی آنلاین بر مصرف کننده خرده فروشی رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ارشد تعداد صفحات: 18 ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل

پروپوزال بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل

عنوان پروپوزال: بررسی عوامل تعیین کننده وفاداری مشتری در تجارت موبایل در ایران رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: تمامی مقاطع عداد ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

پروپوزال بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید رشته تحصیلی: مدیریتی مقطع: ارشد √ مدل: دارد تعداد صفحات: 18 ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

پروپوزال بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین

عنوان پروپوزال: بررسی نقش شهرت نام تجاری در ایجاد رابطه بین مصرف کننده با نام تجاری آنلاین و ارائه مدل مناسب آن (مطالعه موردی: استفاده ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید