عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر استراتژی کسب و کار بر موفقیت مدیریت پورتفولیوی پروژه

شاخه پروپوزال رشته: مدیریت مالی و حسابداری

مقطع: تمامی مقاطع

تعداد صفحه تعداد صفحات: 25 صفحه

مدل: دارد

 فرمت: Word

 قیمت: 22500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • ادبیات نظری
 • پیشینه پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • سوالات پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش
 • قلمرو زمانی پژوهش
 • قلمرو مکانی پژوهش
 • قلمرو موضوعی پژوهش
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

مدیریت پورتفولیوی پروژه

مدیریت پورتفولیوی پروژه (که به عنوان مدیریت همزمان مجموعه کاملی از پروژه ها به صورت یک موجودیت بزرگ تعریف می شود) در تئوری و عمل، بیش از پیش اهمیت می یابد (آرتو و دیتریش، 2004؛ دیتریش و لتونن، 2005؛ پاتاناکال و میلوسویچ، 2009). یک پورتفولیوی پروژه، مجموعه ای از پروژه ها است که منابع کمیاب را تقسیم کرده و برای آن رقابت می کنند و تحت حمایت و مدیریت یک سازمان خاص انجام می شود (آرچر و قاسم زاده، 1999). مدیریت هماهنگ یک پورتفولیو، موجب افزایش منافع سازمان می شود (پلاتژه و همکاران، 1994). ادبیات فعلی، بر اهمیت مدیریت پورتفولیوی پروژه در ارزیابی، اولویت بندی و انتخاب پروژه ها مطابق با استراتژی تأکید می کند (برای مثال، آرچر و قاسم زاده، 2004؛ کوپر و همکاران، 2001). مدیریت پورتفولیوی پروژه در انتخاب “پروژه های مناسب” اهمیت دارد و در نتیجه بخش مهمی از مدیریت استراتژیک سازمان ها است (موریس و جمیسون، 2005؛ شنار، 2001).

تا کنون، مطالعات معدودی در این زمینه وجود داشت که جنبه های منفرد ارتباط بین استراتژی، مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت کسب و کار را بررسی کرده باشند. مولر و همکاران (2008).

پروپوزال فوق متشکل از 5 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 4 فرضیه فرعی همراه با مدل مفهومی بر گرفته از مقاله مرتبط همراه با فایل اصل مقاله در اختیار پژوهشگران و دانشجویان قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط