عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی

رشته تحصیلی: مدیریت مالی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 14 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
  • بیان مساله
  • فرضیات تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • پیشینه تحقیق
  • مدل تحقیق
  • روش تحقیق
  • منابع
  • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

توضیحات پروپوزال

طبق مطالعات عبدالله (2004)، از  مدیران غیراجرایی انتظار می رود که نقش و مسئولیت مستقلی را وارد هیئت مدیره کنند و به این ترتیب، مهارت ها و تخصص های مختلفی در این هیئت وجود داشته باشد و در نهایت تصمیم گیری بهتر انجام گیرد. مدیران غیراجرایی، باید افرادی با استعداد و معتبر باشند که مهارت ها و تخصص های لازم برای قضاومت مستقل در مورد مسائل مختلف را دارا باشند. این مسائل، به استراتژی، عملکرد و منابع مختلفی مربوط می شوند که انتصابات کلیدی و کدهای عملکردی را در بر می گیرند (MCCG، 2007).

هیئت مدیره، به عنوان واسطه ی برقراری ارتباط و تعامل با محیط خارجی در نظر گرفته می شود و به عنوان مکانیزمی جایگزین عمل می کند که در جستجوی منابع خارجی برای توسعه ی عملکرد شرکت است. این نظریه، همچنین بیان می کند که نقش هیئت مدیره در استراتژی های شرکت ، به عنوان ناظر بر تدوین استراتژی ها در نظر گرفته می شود ( زهرا و پیرس، 1989).

بانکه ای متعارف، برای سال ها نقش واسطه گری مالی را ایفا می کردند. در این بانک ها،  تفاوت بهره، منبع اصلی درآمد بود که توسط کمک های مالی، کمیسیون ها و پرداختی های دیگر، پشتیبانی می شد. ( اکیزیدیک و خاندل ول، 2008). در واقع، این بانک ها روی نرخ بهره، حسابداری، محصولات و خدمات مختلف، اقدامات مربوط به مدیریت ریسک  و استراتژی های بلند مدتی که عمدتا بر اساس نرخ بهره تعیین می شوند، تمرکز دارند.

پروپوزال فوق با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های هیئت مدیره و کمیته ی مدیریت ریسک در موسسات مالی می باشد که دارای 10 فرضیه باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط