عنوان پروپوزال: بررسی نقش جنسیت در ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه با نگرش افراد نبست به تبلیغات (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه  مورد نظر)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 18 صفحه

 فرمت: Word

 

فهرست مطالب پروپوزال

پروپوزال بازاریابی اجتماعی

 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • ضرورت و اهمیت پژوهش
 • اهداف پژوهش
 • اهداف کاربردی پژوهش
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • سوالات پژوهش
 • فرضیه های پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیه های فرعی
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

توضیحات

بازاریابی اجتماعی

یک ابزار سلامتی عمومی محبوب است که مهارت‌های بازاریابی را به منظور دستیابی به پی‌آمدهای مطلوب اجتماعی بکار می‌گیرد (دونوان، ۲۰۱۱). بازاریاب‌های اجتماعی تنوعی از رفتارها از جمله اعمال فیزیکی، واکسن زدن، شیر مادر و خوراک سالم را هدف قرار می‌دهند. با افزایش بازاریابی اجتماعی محدوده مسایل نیز همراه با آن بیشتر شده است (گریر و بریانت، ۲۰۰۵) و در نتیجه تبلیغات رسانه‌های جمعی عرضه شده از طریق ارتباطات بازاریابی اجتماعی یکپارچه به عموم مردم (آلدن و همکاران، ۲۰۱۱) رفتارهایی را هدف قرار داده است که متناقض با باورهای کلیشه‌ای غالب از رفتار مناسب جنسی است.

برای مثال «یکی از سه کمپین» که در استرالیا اجرا شد خشونت زنان علیه مردان را هدف قرار داده (یکی از سه کمپین)؛ بطور گسترده‌ای این باور تثبیت شده را به چالش کشیده بود که خشونت همسر (IPV) عمدتا یک رفتار مردانه است. بعلاوه استفاده از کمپین‌ها برای هدف قرار دادن زنان مرتکب خشونت احتمالا رو به افزایش است. پیشنهادات اخیر برای بهبود یافتن کمپین‌های بازاریابی اجتماعی که IPV را هدف قرار داده اند، محدوده متنوع‌تری از رفتارهای خشونت آمیز را پوشش داده و زنان را به عنوان مرتکب خشونت و مردان را به عنوان قربانی به نمایش گذاشته اند (سیسمارو و همکاران، ۲۰۱۰).

تحقیقات تجربی بررسی کننده پاسخ عمومی به ترسیم باورهای کلیشه‌ای به چالش کشیده شده بسیار کم است. با این حال شواهد حکایتی اظهار می‌کنند که پاسخ عمومی به این آگهی‌های تبلیغاتی دور از انتظار باشد. برای مثال در پاسخ به کمپین «خشونت علیه مردان را متوقف کنید» اعضای اجتماع، تبلیغات مطالب هجوآمیز بسیاری در سایت‌های رسانه جمعی عمومی (برای مثال یوتیوب) منتشر کرده، خشونت علیه مردان را به شوخی گرفته بودند. چنین پاسخ‌های استهزاء آمیزی خلاف هدف اصلی بازاریابی اجتماعی بود که با مبتذل کردن اهمیت مشکل رفتاری و افزایش نگرانی‌های اخلاقی پیرامون تاثیر تبلیغات ISMC رسانه‌های جمعی صورت گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

 

مطالب مرتبط