عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر خدمات نام تجاری بر وفاداری نام تجاری

رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

مقطع: ارشد

تعداد صفحات: 20 صفحه

فرمت: Word

 

فهرست آیتم های مورد نظر در پروپوزال
 • بیان مساله
 • اهمیت و ضرورت تحقیق
 • پیشینه تحقیق
 • جنبه جديد بودن و نوآوري تحقيق
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربری
 • سؤالات تحقیق
 • فرضيه‏ هاي تحقیق
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • تعريف واژه ‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی
 • روش شناسی تحقیق
 • مدل مفهومی تحقیق
 • روش گردآوری داده
 • جامعه آماری پژوهش
 • روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ‏ها
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

مختصری از توضیحات

برندسازی خدمات (خدمات نام تجاری)

خدمات نام تجاری مانند برند های محصولات فیزیکی، همچون خدمات برند اساس برای ایجاد روابط اعتماد مشتری است و به عنوان مثال، این اغلب به عنوان یک وسیلة اطلاعاتی هدایت شده مصرف کننده دیده می شود که به عنوان وعدای با توجه به آینده تجربه خدمات آینده بکار برده می شود (بری، 2000؛ دیویس و همکاران، 2000). با این حال، با توجه به ناملموس و ریسک درک شده مرتبط با خدمات، درک مشتریان از خدمات برند بسیار مهم است، از این رو رفتار نهایی آن ها را نسبت به برند برانگیخته می کند (دیویس و همکاران، 2000). در نتیجه، به همان اندازه ای برای ارائه دهندگان خدمات مهم است که برای تولیدکنندگان کالاهای فیزیکی مهم است. (آرورا و استونر، 1996؛ مک دونالد و همکاران، 2001).

شواهد برند

شواهد برند به عنوان یک ساختار مرتبه بالاتر درک شده است که دربر دارنده همه وابستگی های برند معنی دار ساخته شده توسط مشتریان هنگام ارزیابی یک خدمات برند است. به طور خاص تر، این وابستگی مبتنی بر انواع ابعاد خدمات برند هستند که یک مشتری در مدت هر دو مرحله قبل از خرید و استفاده تجربه می کند. در مرحله قبل از خرید مشتریان می توانند در درجه اول از طریق ویژگی های ملموستر یا شناخته شده آن، همچون نام برند، گستره خدمات و قیمت، یک خدمات برند را ارزیابی کنند (آرورا و استونر، 1996؛ …..).

در مرحله استفاده، فرآیند ارزیابی مشتری با قضاوت از ویژگی های خدمات برند که قبلاً توسط مشتری غیر قابل دسترس بودند (یعنی ناملموس) همچنان ادامه دارد. در این رابطه، ابعاد برند، مانند برخورد واقعی با کارکنان (یعنی خدمات کارمندان)، تجانس تصویر از خود یا احساساتی که در طول ارائه خدمات رخ می دهند. در مجموع، شواهد برند از برند های خدمات نشان دهنده تمام آن ابعاد برند خمات است که ارزیابی برند یک مشتری را تحت تاثیر قرار می دهد.

پروپوزال فوق با هدف بررسی تاثیر خدمات نام تجاری بر وفاداری نام تجاری می باشد که دارای 8 فرضیه که 1 فرضیه اصلی و 7 فرضیه فرعی می باشد. که همراه با مدل مفهومی و مقاله بیس می باشد که به پیوست فایل پروپوزال رسیده است.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزالپشتیبانی مدیر 123: 09120323225

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط