پرسشنامه هدف پرسشنامه: رغبت سنج تحصیلی شغلی

 فرمت: Exel

?تعداد سوال: 132 سوال و 12 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

 

 

 

مطالب مرتبط