http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: تاثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 32 سوال و 9 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

روایی و پایایی: دارد

مدل: دارد

منبع: دارد

مقاله بیس: دارد

 

توضیحات

برند را می‎توان به عنوان مکانیسمی برای متعهد کردن خریدار و فروشنده دریک رابطه بلند مدت توصیف نمود. از این رو برند می‎تواند به عنوان یک ابزار تدافعی بازاریابی به منظور حفظ مشتریان فعلی ونیز به عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید عمل کند لازم به ذکر است که ارزش ویژه برند به عنوان یک شاخص اندازه گیری اثربخشی استراتژی های برند به شمار می رود.

دراین فصل سه بعد ارزش ویژه برند (آگاهی ازبرند /تداعی ذهنی، وفاداری به برند و کیفیت ادراک شده، تصویر شرکت) و عوامل آمیخته بازاریابی (کانال توزیع، قیمت، فعالیت های ترفیعی و خدمات پس از فروش) توضیح داده می شوند.

براساس اولین که «فارکوهار»ازارزش ویژه برند ارائه کرده ارزش ویژه برند عبارت است از« ارزش افزوده ای که یک برند به یک محصول می دهد» (Farquhar & Herr, 1993).

ارزش ویژه برند می‎تواند به مشتری در تفسیر، پردازش و ذخیره حجم عظیمی از اطلاعات درباره ی محصول وبرند کمک کند. همچنین می‎تواند براطمینان مصرف کننده درتصمیم خرید اثر بگذارد زیرا قبلا آن را تجربه کرده و برند و ویژگی های آن کاملا برای مشتری آشنا ست از اینها مهم تر کیفیت درک شده و وابسته ها می‎توانند رضایت مشتری را پس از تجربه محصول افزایش دهند (Aaker, 1991)

ارزش ویژه برند علاوه بر ایجاد ارزش برای مشتریان، این پتانسیل را دارد تا با ایجاد جریان نقدی نهایی ارزش را به شرکت اضافه کند. این کار از چند طریق انجام می شود(Aaker, 1991)

  • افزایش کاریی واثربخشی برنامه های بازاریابی
  • تقویت وفاداری به برند
  • امکان افزایش قیمت وحاشیه سود
  • تقویت گستردگی دامنه برند به سایر محصولات ویاحتی به سایر صنایع
  • تقویت اهرم تجاری
  • تقویت مزیت رقابتی (Aaker, 1991).