http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

 فرمت: Word

?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد

 

توضیحات

آمیخته بازاریابی

آمیخته بازاریابی، آمیزه بازاریابی یا ترکیب عناصر بازاریابی (Marketing Mix) استفاده می شوند. منظور از آمیخته یا ترکیب این است که بین این اجزا می‌بایست یک نگرش ترکیب سیستمی و هماهنگ برقرار شود تا بتواند بر مشتری تاثیر گذارد. طراحی و توسعه آمیخته بازار که به آن 4P یا 8P گفته می شود و از وظایف اصلی مدیر بازاریابی می باشد. ترکیب عناصر بازاریابی مجموعه ای از ابزارهای بازاریابی است که سازمان برای نیل به اهداف بازاریابی خود در بازار هدف از آن ها استفاده می کند. مک کارتی یک طبقه بندی چهار عامله از این ابزارها معرفی کرده است که چهار پی (4Ps) نام دارد و عبارت اند از کالا یا محصول، قیمت، مکان عرضه و فعالیت های ترویجی یا پیشبردی.

پرسشنامه تاثير عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند متشکل است 31 سوال و 7 مولفه محصول، قیمت، ترفیع، توزیع، کیفیت درک شده، تصویر ذهنی، قصد خرید می باشد.

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

پشتیبانی مدیر123

modir123.group@gmail.com

 

مطالب مرتبط