دسته : پرسشنامه,همهتاریخ: 2016/05/16

http://modir3-3.ir/images/goals-modir123.com.png هدف پرسشنامه: عناصر آمیخته بازاریابی خدمات بر ارزش ویژه برند

http://modir123.com/photo%20site/format-modir123.com.png فرمت: Word

?تعداد سوال: 29 سوال و 7 مولفه

شیوه نمره گذاری: دارد

پایایی و روایی: دارد

مدل پیشنهادی: دارد

منبع: دارد