عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

فرمت: Word

 حجم فایل: 22 KB

مدیریت استراتژیک مرکز آموزشی درمانی

فهرست مطالب موجود در فایل

تاریخچه بیمارستان مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، بیانیه ماموریت (Mission) مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، چشم انداز(Vision) مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، آنـالـیـز مـحـیـط داخـلـی و خـارجی (SWOT Analysis)مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، بررسی عوامل داخلی (IFE)مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، بررسی عوامل خارجی (EFE) مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی، اهداف اختصاصی ( Objectives) مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی
10 صفحه word

توضیحات

تاریخچه مرکز

در سال 1356 بیمارستان و زایشگاه شاه اسماعیل با تعداد تقریبی 56 تخت توسط بخش خصوصی (گروه پزشکی بقراط) راه اندازی و مورد بهره برداری قرار گرفت. دراوج شکل گیری انقلاب شکوهمند اسلامی به زعامت ولایت فقیه و فرزانه انقلاب حضرت امام خمینی (ره) این بیمارستان نیز در ردیف یکی از پایگاهها و مراکز مبارزه با رژیم ستم شاهی قرار گرفت.پس ازپیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در سال 1359به بیمارستان ملت تغییر نام یافت. در سال 1359 بیمارستان مذکور به شبکه بهداری واگذار شد و به مرور زمان با توجه به نیاز گسترش یافت. هم اکنون با 230 تخت ثابت و بخش های جراحی عمومی، جراحی ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، جراحی ارولوژی، سوختگی، آی سی یو، اتاق عمل، درمانگاه، آزمایشگاه، رادیولوژی،سی تی اسکن، فیزیوتراپی، داروخانه و قسمت های وابسته میباشد.  

بیانیه ماموریت (Mission) مرکز آموزشی درمانی شهید رجائی

رسالت یا ماموریت (Mission): مشخص كننده فلسفه وجــودی سازمان بوده و شامل اهداف، وظایف اصلی، ویژگی ها و ارزش های حاكم بر آن سازمان می باشد.

ماموریت مرکز آموزشی، درمانی شهید رجایی بعنوان بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در استان قزوین، ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی، آموزشی در سطح کشور با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق ارتقا و بهبود مستمر کیفیت می باشد.

ماموریت مرکز آموزشی،درمانی شهید رجایی بعنوان بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین در استان قزوین ، ارائه مطلوب ترین خدمات درمانی، آموزشی در سطح کشور با هدف افزایش رضایتمندی و اعتماد سازی از طریق ارتقا و بهبود مستمر کیفیت می باشد. در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم:

  • احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان
  • پاسخگویی
  • نوآموزی و بازآموزی
  • نوآوری  و ابتکار
  • نظم و انضباط
  • همدلی و صداقت
  • شور و نشاط
  • حفظ محیط زیست

لیست مدیریت استراتژیک شرکت هاجهت مشاهده لیست مدیریت استراتژیک شرکت ها کلیک نمایید

http://modir3-3.ir/images/tel-admin.gif

تماس با سایت مدیر 123