مدیریت استراتژیک شرکت آمازون (Amazon.com)

مدیریت استراتژیک آمازون

جهت سفارش پروژه بالا بر روی سفارش پروژه زیر کلیک نمایید.
در صورت تمایل به خرید پروژه های آماده مدیریت استراتژیک بر روی پروژه های آماده کلیک نمایید.

پروژه های آماده مدیریت استراتژیک سفارش پروژه مدیریت استراتژیک

محتویات پروژه که بعد سفارش انجام می شود (به علاوه آیتم های مورد نظر مشتری):

مدیریت استراتژیک شرکت آمازون

 • تاریخچه شرکت آمازون
 • ماموریت شرکت آمازون
 • چشم انداز آمازون
 • اهداف شرکت آمازون
 • خط مشی ها شرکت آمازون
 • استراتژی های بازاریابی شرکت آمازون
 • محصولات و خدمات شرکت آمازون
 • ارزش های سازمانی شرکت آمازون
 • تحلیلSWOT شرکت آمازون
 • تجزیه و تحلیل عوامل داخلی (IFE) شرکت آمازون
 • تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE) شرکت آمازون
 • تجزیه و تحلیل عوامل خارجی (EFE) شرکت آمازون
 • مدل پورتر (5 عامل رقابتی) شرکت آمازون
 • گروه مشاوران بوستون شرکت آمازون
 • ماتریس کمی برنامه ریزی استراتژیک (QSPM) شرکت آمازون
 • ماتريس CPM شرکت آمازون
 • ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک شرکت آمازون

پروژه های مشابه

 

ترجمه ها پروپوزال آماده مدیریت استراتژیک پرسشنامه ها

 

پشتیبانی مدیر123