عنوان پروپوزال: برسی نقش بازاریابی سبز در ایجاد تصویر شرکت در تنظیمات خرده فروشی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 22 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2012

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

مسئولیت اجتماعی شرکتی

به طور سنتی مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) یک مسئله مهم در محیط، حقوق بشر، کار، مصرف گرایی و جامعه است. به عنوان مسئولیت اجتماعی شرکتی، بازاریابی سبز به “فرآیند مدیریت جامع مدیریتی برای شناسایی، پیش بینی و رضایت از نیازهای مشتریان و جامعه به شیوه ای سودآور و پایدار” اشاره می کند. در حقیقت، موضوع کسب و کار سبز به شدت در کشورهای غربی مورد بررسی قرار می گیرد، اما درصد کمی در آسیا بر روی آن تمرکز دارند. به ویژه، آگاهی و خرید مصرف کننده مربوط به مسئولیت اجتماعی یا رفتار اخلاقی در آسیا، فرض بر این است که این پدیده غربی است زیرا ظهور CSR، عملکرد اقتصادی و اجتماعی است.

تصویر شرکتی

ایده یک تصویر شرکتی یک موضوع مستمر مورد علاقه در میان محققان و فعالان برای مدیریت بازاریابی است. تصویر شرکت به نتیجه خالص دانش، باورها، ایده ها، احساسات و یا برداشت های مربوط به یک سازمان اشاره دارد. تصویر شرکتی ذاتا یک محصول کاملی از عوامل مختلف است که هویت یک سازمان را منعکس می دهد. تصورات شرکتی اغلب با “شهرت شرکت” و “هویت سازمانی” همخوانی دارد، زیرا مشتریان همه جنبه های کسب و کار را درک می کنند. در زمینه بازاریابی سبز، مفهوم تصویر شرکت نیز مربوط به انجمن شرکتی است که در آن برنامه های اجتماعی مسئولانه به شدت بر ویژگی های تصویری شرکت های مصرف کننده تأثیر می گذارند. بنابراین، یک ماموریت مهم کسب و کار سبز، ایجاد یک ساختار مناسب شرکت تصدیق شده توسط مصرف کنندگان است

پروپوزال حاضر متشکل از 2 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 1 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش عناصر نام تجاری در برندسازی مقصد خواهیم پرداخت. مقاله بیس به پیوست فایل خواهد گردید و مدل مفهومی به تشریح در پروژه قرار خواهد گرفت.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png

مطالب مرتبط