عنوان پروپوزال: بررسی نقش واسطه وفاداری برند در رابطه رضایت و دلبستگی برند

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.png رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 23 صفحه

مقاله بیس: دارد

سال انتشار مقاله بیس: 2018

مدل مفهومی: دارد

فرمت: Word

سفارش پروپوزال

فهرست آیتم های پروپوزال
 • بیان مساله
 • پیشینه پژوهش
 • فرضیات پژوهش
 • فرضیه اصلی
 • فرضیات فرعی
 • مدل مفهومی پژوهش
 • سوالات پژوهش
 • سوال اصلی
 • سوالات فرعی
 • اهداف پژوهش
 • هدف اصلی
 • اهداف فرعی
 • اهداف کاربردی
 • روش پژوهش
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو پژوهش (زمان، مکان، موضوع)
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس 2018

مختصری از توضیحات

دلبستگی برند

پژوهش های اخیر در زمینه بازاریابی نشان می دهند که توجه ویژه ای به اهمیت احساسات و عواطف در روابط بین مصرف کننده و برند معطوف شده است. در طی سال های گذشته، تحقیقات بازاریابی، مفهوم دوست داشتن را مورد بررسی قرار داده و تایید کرده است که از دیدگاه مصرف کننده چنین احساسی ممکن است حتی زمانی که موضوع دوست داشتن یک موقعیت یا یک برند است به وجود آید. بر اساس الگوی روابط و این تصور که مصرف کنندگان می توانند ویژگی های انسانی را به برنده ا نسبت دهند، جامعه علمی شروع به اهمیت دادن به مفهوم دوست داشتن و وابستگی ها کرده است.

تئوری دلبستگی به بررسی تمایل انسان به ایجاد، حفظ و از بین بردن روابط عاطفی با چیز های خاص می پردازد. به هر حال پژوهش ها در حوزه روان شناسی و بازایابی بیان می کنند که دلبستگی فراتر از روابط شخص با شخص توسعه می یابد. در مجموع دلبستگی به برند را به عنوان قدرت پیوند عاطفی و شناختی در اتصال به برند می توان تعریف کرد.

پروپوزال حاضر متشکل از 7 فرضیه و 1 فرضیه اصلی 6 فرضیه فرعی همراه با مقاله بیس که به پیوست پروپوزال می گردد. در این پروپوزال به بررسی نقش واسطه ای وفاداری برند در رابطه رضایت و دلبستگی برند خواهیم پرداخت. مدل مفهوم در فایل تشریح خواهد شد.

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

http://modir3-3.ir/images/%d9%81%d8%b1%d9%85%20%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b3%20%d8%a8%d8%a7%20%d9%85%d8%a7.png