عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری به برند مشتریان مطالعه موردی بانک ملت

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/reshte-modir123.com.pngرشته: مدیریت بازگانی (بازاریابی)

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/maghta.png مقطع: ارشد

 مدل: دارد

پرسشنامه: دارد

http://modir3-3.ir/TRANS/modir123.com/page-modir123.com.PNG تعداد صفحات: 15 صفحه

 فرمت: Word

 قیمت: 14500 تومان

 

فهرست مطالب پروپوزال
 • بیان مساله
 • ضرورت و اهمیت تحقیق
 • مدل مفهومی پژوهش
 • فرضیه های تحقیق
 • فرضیات اصلی
 • فرضیات فرعی
 • اهداف تحقیق
 • اهداف کاربردی تحقیق
 • تعریف واژه های و اصطلاحات تخصصی
 • روش تحقیق
 • متغیر های تحقیق
 • متغیرهای مستقل
 • متغیر تعدیل کننده
 • متغیر وابسته
 • روش جمع آوری اطلاعات
 • روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
 • جامعه آماری
 • قلمرو تحقیق
 • قلمرو موضوعی
 • قلمرو زمانی
 • قلمرو مکانی
 • پرسشنامه
 • منابع
 • همراه با مقاله بیس

توضیحات

بازاریابی رابطه مند

عبارتست از شناسایی، ایجاد، نگهداری و ارتقای روابط با مشتریان و ذی نفعان شرکت که این امر از طریق ایجاد اعتماد در نتیجه عمل به تعهدات محقق می شود. در حقیقت بازاریابی رابطه مند به عنوان یکی از انواع بازاریابی تعریف می شود که رابطه با مشتریان را جذب، توسعه، نگهداری و ارتقا دهد. (بری، 1983).

وفاداری به برند

وفاداری تعهد قوی به خرید مجدد یک خدمت یا محصول برتر در آینده است، در صورتی که همان برند با وجود تاثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی رقبا، دوباره خریداری گردد. (الیور، 1999)

رضایت مشتری

رضایت مندی به عنوان یک ارزیابی کلی بر مبنای کل فرآیند خرید و تجربه مصرف تعریف می باشد که بر تصور از عملکرد محصول یا خدمت در مقایسه با انتظاراتی که قبل از خرید داشته ایم، تاکید دارد. (معصومی، 1988)

پروپوزال های مدیریتیسفارش پروپوزال

پشتیبانی مدیر123

 

مطالب مرتبط