×

لیست پرسشنامه های سایت

جهت دریافت پرسشنامه های مدیریتی بر روی آن کلیک نمایید. …

پرسشنامه ایمیل مارکتینگ

هدف پرسشنامه: میزان استفاده سازمان از بازاریابی ایمیلی  فرمت: Word …

پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف …

پرسشنامه میزان جذابیت وب سایت

هدف پرسشنامه: سنجش میزان جذابیت وب سایت از سوی مشتری …

پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ای

هدف پرسشنامه: سنجش میزان بهره وری بازاریابی شبکه ای در …

پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی چابکی در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

هدف پرسشنامه: ارزیابی دو بعد محتوا و فرآیند خانواده  فرمت: …

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

هدف پرسشنامه: بررسی توانایی بازاریابی شرکت  فرمت: Word ?تعداد سوال: …

پرسشنامه تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

هدف پرسشنامه: تاثیر مدل ۵ نیروی رقابتی پورتر بر شرکت …

پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

هدف پرسشنامه: بررسی و تطبیق الگوی ۵ نیروی پورتر در …

0