طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب پرسشنامه رفتار سازمانی

پرسشنامه ايميل ماركتينگ

پرسشنامه ايميل ماركتينگ

هدف پرسشنامه: میزان استفاده سازمان از بازاریابی ایمیلی  فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

پروپوزال بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری

عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر تلاش عرضه کننده و تلاش مصرف کننده بر رضایت مشتری: نقش تجربه مشتری رشته تحصیلی: مدیریت بازاریابی مقطع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه میزان جذابیت وب سایت

پرسشنامه میزان جذابیت وب سایت

هدف پرسشنامه: سنجش میزان جذابیت وب سایت از سوی مشتری  فرمت: Word ?تعداد سوال: 6 سوال √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ای

پرسشنامه پایان نامه بازاریابی شبکه ای

هدف پرسشنامه: سنجش میزان بهره وری بازاریابی شبکه ای در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 35 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

پرسشنامه پایان نامه چابکی سازمانی

هدف پرسشنامه: بررسی چابکی در سازمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 16 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √پایایی و روایی: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

پرسشنامه فرآیند و محتوای خانواده سامانی

هدف پرسشنامه: ارزیابی دو بعد محتوا و فرآیند خانواده  فرمت: Word ?تعداد سوال: 43 سوالی برای فرآیند خانواده و 38 سوال برای محتوای ...

ادامه مطلب
پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی

دسته: همه

هدف پرسشنامه: بررسی توانایی بازاریابی شرکت  فرمت: Word ?تعداد سوال: 28 سوال و 7 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √منبع: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

پرسشنامه تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه

هدف پرسشنامه: تاثیر مدل 5 نیروی رقابتی پورتر بر شرکت های بیمه  فرمت: Word ?تعداد سوال: 24 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

پرسشنامه بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر

هدف پرسشنامه: بررسی و تطبیق الگوی 5 نیروی پورتر در صنعت مورد نظر  فرمت: Word ?تعداد سوال: 56 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره گذاری: دارد √مدل: ...

ادامه مطلب
پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

پرسشنامه رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه سبک شناختی خلاقیت، تعارض، و موفقیت شغلی با کارآفرینان خلاق  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 8 مولفه √شیوه ...

ادامه مطلب
پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

پرسشنامه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات

هدف پرسشنامه: بررسی رابطه استراتژی بازاریابی صادرات، قابلیت بازاریابی صادرات  فرمت: Word ?تعداد سوال: 37 سوال و 2 مولفه و 10 زیر ...

ادامه مطلب
پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

پرسشنامه بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی

هدف پرسشنامه: بررسی عملکرد آموزشی و پرورشی مدیران مدارس ابتدایی از دیدگاه معلمان  فرمت: Word ?تعداد سوال: 25 سوال و 5 مولفه √شیوه نمره ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید