مدیریت استراتژیک شرکت آدیداس کد ۲۵۸۹

پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت آدیداس (Adidas) سال انتشار: ۲۰۲۲ فرمت: …