×

مدیریت استراتژیک شرکت واتس اپ (WhatsApp)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت واتس اپ (WhatsApp)  فرمت: pdf،powerpoint …

مدیریت استراتژیک شرکت گوگل (Google)

عنوان پروژه: مدیریت استراتژیک شرکت گوگل (Google) فرمت: Word ،powerpoint …

مدیریت استراتژیک شرکت کونوکو فیلیپس (ConocoPhillips)

مدیریت استراتژیک شرکت کونوکو فیلیپس تاریخچه شرکت کونوکو فیلیپس شرکت …

مدیریت استراتژیک شرکت اسکایپ (skype)

مدیریت استراتژیک شرکت اسکایپ (skype) تاریخچه شرکت اسکایپ مدیریت استراتژیک …

مقایسه تطبیقی مدیریت استراتژیک دو شرکت فورد و تویوتا

عنوان پروژه: پروژه مقایسه تطبیقی دو شرکت در صنعت خودروسازی …

مدیریت استراتژیک اتومبیل سازی فولکس‌ واگن (Volkswagen)

پروژه: مدیریت استراتژیک فولکس‌ واگن سال انتشار: ۲۰۲۰  فرمت: Word …

پروژه مدیریت استراتژیک شرکت علی بابا

فهرست مطالب موجود در فایل:
مدل شرکت علی بابا، چشم انداز شرکت علی بابا، ماموریت، استراتژی کسب و کار علی بابا، ساختار شرکت علی بابا، شبکه علی بابا، سهامداران اصلی گروه علی بابا، مدل پرداخت علی بابا، خدمات شرکت برای خریداران و عرضه کنندگان، خدمات برای عرضه کنندگان، چگونگی فعالیت کنونی شرکت علی بابا، سال مالی ۲۰۱۵ ، اولویت های استراتژیک سال ۲۰۱۶، مدل زنجیره ارزش سنتی شرکت علی بابا، مدل رنجیره ارزش جدید علی بابا، مدل رنجیره ارزش محیطی جدید علی بابا، اکوسیستم دیجیتال، پنج نیروی رقابتی پورتر، ماتریس SWOT، ارزیابی عوامل داخلی (IFE)، تحلیل نمره نهایی عوامل داخلی (IFE)، ماتریس عوامل خارجی (EFE)، ارزیابی عوامل خارجی (EFE)، تحلیل نمره نهایی عوامل خارجی (EFE)،منابع

0