طراحی پروژه های دانشجویی، طراحی پرسشنامه، مشاوره پایان نامه  


نوشته هایی با برچسب سفارش مشاوره پایان نامه

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی

عنوان ادبیات نظری (سمینار): جهت گیری استراتژیک و عملکرد صادراتی رشته تحصیلی: بازرگانی بین الملل مقطع: ارشد تعداد صفحات: 33 صفحه  فرمت: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

پروپوزال بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول

عنوان پروپوزال: بررسی تاثیر کشور مبداء و برند بر تصمیمات مصرف کننده برای خرید محصول رشته: مدیریت بازاریابی مقطع: تمامی مقاطع تعداد ...

ادامه مطلب
مقاله متنی مصرف کننده سبز

مقاله متنی مصرف کننده سبز

مصرف کننده سبز مصرف کننده سبز به مصرف کنندگانی اطلاق می شود که در رفتار خرید، فعالیت های مرتبط با بازار و همچنین در عادات مصرف خود نگران ...

ادامه مطلب
تحلیل آماری: خلاصه آزمون های ناپارامتریک

تحلیل آماری: خلاصه آزمون های ناپارامتریک

خلاصه آزمون های ناپارامتریک آزمون علامت تک نمونه: برای آزمون فرض پیرامون میانگین یک جامعه استفاده می شود. آزمون علامت زوجی: برای آزمون ...

ادامه مطلب
تحلیل آماری: آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی

تحلیل آماری: آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی

آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی آمار در دو شاخه آمار توصیفی و احتمالات و آمار استنباطی بحث و بررسی می شود. احتمالات و تئوری های ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

پروپوزال بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران، فرهنگ سازمانی نوآورانه و عملکرد کارکنان مطالعه موردی مدیران اداره مخابرات استان ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

پروپوزال بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی

عنوان پروپوزال: بررسی ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی: مطالعه موردی سازمان تامین اجتماعی استان مازندران رشته: ...

ادامه مطلب
پروپوزال بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

پروپوزال بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون

عنوان پروپوزال: بررسی میزان توانمندی کارکنان اداره تعاون استان مازندران مدل وتن و کمرون رشته تحصیلی: مدیریتی (منابع انسانی)  مقطع: ...

ادامه مطلب
جهت ارتباط آنلاین کلیک کنید